Foto: Journalistförbundet

Frilansrekommendationen höjs med 3,3 procent

Publicerad 14 december 2023

1 januari 2024 höjs frilansrekommendationen med 3,3 procent enligt beslut av Journalistförbundets förbundsstyrelse.

Frilansrekommendationen är Journalistförbundets rekommendation för nivån på arvoden för frilansuppdrag. Den utgår från genomsnittslöner bland anställda journalister och räknas upp enligt kollektivavtalens värde.

Under 2023 räknades Frilansrekommendationen upp i två steg för att hamna i fas med kollektivavtalens värde. Från och med 1 januari 2023 räknades rekommendationen upp med 1,1 procent enligt beslut från föregående år och när avtalen var förhandlade beslutades om ett påslag på 4,1 procent från och med 1 juli 2023.

Knytas till kollektivavtalens värde

Förbundsstyrelsen har nu beslutat att redan från 1 januari höja frilansrekommendationen med 3,3 procent vilket motsvarar anställdas ökning inklusive tillägg för flexpension. Frilansrekommendationen knyts på detta sätt tätare till de anställdas löneökningar. Det här innebär att nästa ökning av Frilansrekommendationen sker först efter 31 mars 2025 när kollektivavtalen löper ut och nya avtal har tecknats.

Frilansrekommendationen består bland annat av två delar:

  • Ett krontalsbelopp som är baserat på medellönerna i journalistbranschen. Detta belopp är från 1 januari 2024 satt till 1 177 kronor i timmen.
  • En rekommenderad uppräkning av befintliga arvoden, till exempel arkivbilder, med 3,3 procent.

Den som har ett arvode som följt de senaste årens rekommenderade höjningar ska alltså enligt rekommendationen höja detta med 3,3 procent. Ett sänkt arvode är inte i enlighet med rekommendationen. Vi kommer att uppdatera webbsidan där alla delar av frilansrekommendationen ingår vid årsskiftet.

Senast ändrad 14 december 2023