Foto: Journalistförbundet

Frilansrekommendationen höjs med 4,1 procent

Publicerad 16 juni 2023

1 juli 2023 höjs frilansrekommendationen med 4,1 procent, enligt beslut av Journalistförbundets styrelse. Detta blir den andra höjningen på mindre än ett år.

Journalistförbundets Frilansrekommendation är en rekommendation för nivå på arvoden för frilansuppdrag. Den utgår från genomsnittslöner bland anställda journalister och stiger med kollektivavtalens värde, med viss eftersläpning.

Höjdes vid årsskiftet

Frilansrekommendationen höjdes med 1,1 procent vid årsskiftet 2022/2023 (se här). I samband med förbundsstyrelsens beslut inför den höjningen, togs även ett beslut om att knyta rekommendationen tätare i tid till anställdas procentuella lönehöjningar.

Med anledning av inflation och ökade kostnader såg förbundsstyrelsen behov av att inte bara anställda utan även frilansmedlemmar skulle kunna kompenseras ekonomiskt tidigare än vid nästa årsskifte. Därför beslutades att frilansrekommendationen skulle höjas, efter att de första nya kollektivavtalen förhandlats klart våren 2023.

Direkt koppling med anställdas nya kollektivavtal

Under maj månad har fyra nya kollektivavtal för anställda förhandlats fram, med ett avtalsvärde på 4,1 procent för 2023. Med anledning av detta beslutade förbundsstyrelsen på ett styrelsemöte torsdagen den 15 juni att höja frilansrekommendationen med samma värde den 1 juli 2023.

Frilansrekommendationen består bland annat av två delar:

  • En rekommenderad uppräkning av befintliga arvoden, till exempel arkivbilder, med 4,1 procent.
  • Ett krontalsbelopp som är baserat på medellönerna i journalistbranschen. Detta belopp är från 1 juli 2023 satt till 1 139 kronor i timmen för uppdrag på F-skatt.

Den som har ett arvode som följt de senaste årens rekommenderade höjningar ska alltså enligt rekommendationen höja detta med 4,1 procent. Ett sänkt arvode är inte i enlighet med rekommendationen. Vi kommer att uppdatera webbsidan där alla delar av frilansrekommendationen ingår.

Senast ändrad 16 juni 2023