Foto: Journalistförbundet

Avtalskrav överlämnade för kommersiell etermedia

Publicerad 24 mars 2023

Löneökningar på 4,4 procent, ett garantibelopp på 1000 kronor till alla, höjning av lägstalöner utöver märket och att visstidsanställda ska inte ha sämre möjligheter till föräldralön än tillsvidareanställda. Det är krav som Journalistförbundet lämnat till motparten Medieföretagen inför årets förhandlingar om nytt kollektivavtal för avtalsområdet kommersiell etermedia.

– Den enskilt största frågan i årets avtalsrörelse är lön utifrån de stora problem som finns, säger Journalistförbundets förhandlingschef Katarina Dahlskog och tillägger: 

– Våra krav handlar också om att skapa ett hållbart arbetsliv både för att befintliga journalister ska orka och vilja stanna i yrket och för att unga ska vilja bli journalister.

Anmärkningsvärda krav från arbetsgivarna

Avtalskraven som parterna utbytt rör villkoren för anställda inom kollektivavtalsområdet kommersiell etermedia. Medieföretagen har i sina yrkanden krävt ett sifferlöst löneavtal, att företagens kostnader för föräldralön ska minska, en möjlighet att avtala bort rättigheten till en tillsvidareanställning för vikarier och att anställda inte längre ska ha rätt till ledighet och lön under kurser hos FOJO. 

– Medieföretagens krav på våra avtalsområden är anmärkningsvärda och går i motsatt riktning mot de krav vi har ställt. Detta i en tid när arbetsgivarna har svårt att rekrytera och journalister lämnar branschen på grund av dåliga löner och bristande arbetsmiljö och små utvecklingsmöjligheter, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

Lista med förbundets krav

Journalistförbundets mest omfattande och största krav för kollektivavtalsområdet kommersiell etermedia är:

 • Löneökningar på 4,4 procent.
 • Höjda lägstalöner i avtalet med 2100 kronor.
 • Ett garantibelopp på 1000 kronor till alla medarbetare, med möjlighet för lokala parter att komma överens om annan fördelning. 
 • Fortsätt avsättning till flexpension.
 • En betald friskvårdstimme per vecka.  
 • Ny reglering av avtalad arbetstidsförkortning införs.
 • Införa en modell för att byta semestertillägg mot ledighet.
 • Nya skrivningar om löneutfyllnad vid föräldraledighet införs. 
 • Förtydliganden och förändringar i löneprocessen.
 • Att medarbetare med lång erfarenhet ska ha en fortsatt gynnsam löneutveckling. 
 • Stärka nyanställdas möjligheter att få rätt lön. 
 • Stärka kopplingen mellan utvecklingssamtal och lönesamtal, för att medlemmar ska kunna förstå och påverka sin lön. 
 • En partsgemensam arbetsgrupp gällande distansarbete och det gränslösa arbetet. 
 • En ny reglering av upphovsrätt. 
 • Att arbetsmiljöavtalet tecknat mellan Tidningsutgivarna, Journalistförbundet m. fl. ska antas 
även på avtalsområdet Tidskrifter. 
 • Endast anlitande av underleverantörer med kollektivavtal.
 • Att kollektivavtalet ska gälla alla oavsett ålder och anpassas till ett längre arbetsliv. 
 • Rätt till meddelarskydd.

En särskild text om avtalskraven gällande lön finns att läsa på förbundets hemsida.

Fem kollektivavtal förhandlas i vår 

De fem kollektivavtalen som ska förhandlas i år har en giltighetstid till 31 mars 2023. Det är avtal som berör medlemmar som har en anställning – tillsvidare eller för en viss tid – och går på kollektivavtalen för dagspress, tidskrift, public service, kommersiell etermedia eller bemanning. Avtalskraven har bland annat tagits fram via en avtalskonferens med fackligt aktiva och beslutats av en vald avtalsdelegation. 

När det gäller Journalistförbundets frilansavtal så har det en löpande giltighetstid och är inte uppe för förhandling i vår. Däremot höjs Journalistförbundets frilansrekommendation med samma procentuella höjning som förhandlas fram i avtalen för anställda. 

Läs mer om avtalsförhandlingarna på sjf.se.

Senast ändrad 24 mars 2023