Avtalskrav för dagspress lyftes på konferens

Publicerad 17 januari 2023

Vilka krav ska förbundet ställa i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för området dagspress? Det diskuterade fackligt aktiva på en avtalskonferens 17 januari. 

Journalistförbundets fem kollektivavtal för områdena dagspress, public service, kommersiella etermedier, bemanning och tidskrift ska i år förhandlas med arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. En avtalskonferens genomförs på varje avtalsområde. Tisdag 17 januari inleddes arbetet med en konferens för ett 40-tal fackligt aktiva som representerar medlemmar som jobbar på dagspressavtalet. 

– Vi har haft många bra diskussioner och det märks verkligen att det finns ett stort engagemang. Lön, kompetensutveckling och arbetstider är några av de prioriterade frågorna som kommer att tas vidare, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

De förslag på krav som deltagarna på konferensen gemensamt tog fram, ska nu lämnas över till den delegation som ska förhandla själva kollektivavtalet. I februari ska avtalsdelegationen sedan ta fram förbundets kravlista, som ska lämnas över till arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. 

Tre röster om de viktigaste kraven

Vi ställde en fråga till tre av deltagarna på konferensen, "Vad är viktigast för just dina medlemmar att Journalistförbundet driver i avtalsförhandlingarna?"

Karin Bernspång

Karin Bernspång, Västerbottens-Kuriren-klubben:

– Lönen. Den är väldigt låg och när man ser utredningen som presenterades idag blir det tydligt att glappet mellan oss ute i landet och storstäderna har ökat. Också OB:t måste höjas. Det är alldeles för lågt idag.

Magnus Sjöborg

Magnus Sjöborg, Bonnier News Local-klubben:

– Lön, lön och lön. Vi har redan en låg lönenivå i landsortspressen och med kostnadsökningarna vi har nu krävs rejäla påslag. Andra saker är att man vill höja ob-ersättningen, ha friskvårdstimme och större möjligheter till hemarbete.

Max V Karlsson

Max V Karlsson, ETC-klubben:

– För våra medlemmar är det viktigaste frågor som handlar om lön och löneprocessen. Det är viktigt att vi kompenseras rejält för vårt hårda arbete. Det handlar om att hålla motivationen uppe, att möta ökade levnadskostnader och att behålla kompetens inom yrket. Vi ska ta del av en större del av värdet som vi är med och skapar.

Senast ändrad 24 januari 2023