Nu kan du söka det nya studiestödet

Publicerad 4 oktober 2022

Nu har de nya reglerna om studiestöd börjat gälla. De innebär att nya möjligheter öppnas för att du som är mitt i arbetslivet ska kunna bredda din kompetens. Vi berättar mer om hur du kan ta del av stödet. Omställningsstudiestödet består av tre delar: den statliga, den kollektivavtalade och en frivillig lånedel.

Ansökan öppnar 1 oktober 2022. Du kan söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som påbörjas inom perioden 1 januari-30 juni 2023. Fler får nu också möjlighet att ta del av studiestöd: Du kan vara egenföretagare eller anställd, oavsett anställningsform och oavsett om du är tjänstledig eller arbetslös.

Det här innehåller studiestödet

Stödet är en del av den nya Trygghetsöverenskommelsen. Stödet består av ett statligt bidrag och en frivillig lånedel, och kompletteras genom nya Huvudavtalet mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Den grundläggande delen av stödet är tillgänglig för alla, och den kompletterande delen gäller för alla som omfattas av Huvudavtalet. Vi i Journalistförbundet har anslutit oss till Huvudavtalet.

Pyramid omställningsstudiestöd

Så länge kan du få det nya studiestödet

Du kan få stöd för upp till 44 veckors heltidsstudier (två terminer). Det gäller till och med året den sökande fyllt 60 år. Därefter sker en nedtrappning. Studielånet kan sökas till och med det år den sökande fyllt 60.

Den här typen av studier kan du få stöd för

Stödet kan användas till utbildningar som är berättigade till stöd inom ramen för det ordinarie studiemedelssystemet, men också till utbildningar som en omställningsorganisation (som Trygghetsrådet TRR) bekostar i exempelvis högskolan, yrkeshögskolan eller hos privata utbildningssamordnare.

Studierna ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden, och inte vara av "hobbykaraktär". Det ska inte handla om utbildning som din arbetsgivare normalt hade varit skyldig att tillhandahålla som vanlig kompetensutveckling inom ramen för anställningen. Utbildningar utomlands omfattas inte.

Gäller både om du vill jobba kvar och om du vill byta jobb/bransch

Du kan använda stödet antingen för att byta jobb/bransch eller för att stärka din kompetens inom ditt befintliga yrke. Stödet får normalt inte ges till utbildningar för yrken där det råder hård konkurrens eller överetablering, men detta gäller inte om du som sökande redan är etablerad inom ditt arbetsområde och vill vidareutbilda dig.

Stöd för redan etablerade

Det nya studiestödet riktar sig till dem som är etablerade på arbetsmarknaden. För att få tillgång till stödet ska du ha arbetat i minst 8 år under en 14-årsperiod. Det krävs också att du har arbetat i genomsnitt 16 timmar/vecka i minst 12 månader under de senaste 24 månaderna.

För att få det kollektivavtalade Omställningsstudiestödet måste du minst ha arbetat i genomsnitt 16 timmar/vecka i minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Föräldraledighet, värnplikt och sjukskrivning är överhoppningsbar tid mellan anställningarna.

Du har rätt till tjänstledighet

Du som vill vara tjänstledig ska i så god tid som möjligt underrätta din arbetsgivare om detta och föra en dialog om ledighetens förläggning. Studieledighetslagen gäller, men med tillägget att ledigheten inte får innebära en allvarlig störning av arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren kan i så fall begära att ledigheten ska skjutas fram.

Huvudavtalet utgår från att arbetsgivare i princip får tåla olägenheter till följd av medarbetares frånvaro.

Det här gäller för dig som är frilans

Det statliga stödet kan sökas även av dig som är egenföretagare, oavsett i vilken bolagsform du bedriver din verksamhet eller om du arbetat via så kallade egenanställningsföretag. Det gäller både bidragsdelen och lånedelen. Om du får stödet på deltid går det bra att ha andra inkomster, till exempel från den egna näringsverksamheten, under den tid du inte studerar, utan att det minskar stödets storlek.

Om du är frilans – men också har arbetat som exempelvis visstidsanställd på företag som omfattas av Huvudavtalet – kan du omfattas även av den kollektivavtalade delen av omställningsstödet. Detta under förutsättning att du minst arbetat som anställd i genomsnitt 16 timmar/vecka i minst 12 månader under de senaste 24 månaderna.

OBS: Du som är frilans och du som inte jobbat på företag med kollektivavtal behöver få ett yttrande från Kammarkollegiet innan processen hos CSN kan gå igenom. Läs mer hos Kammarkollegiet.

Så mycket kan du få ut

Här nedan är exempel på hur mycket du kan få ut när du pluggar. Bilden är framtagen av PTK.

Så mycket studiestöd kan du få ut
Källa: PTK

Var börjar jag?

  1. Det är CSN som har hand om det nya omställnings­studiestödet. Så börja hos CSN, som presenterar egen information och instruktioner här.
     
  2. Om du även vill veta mer om det kollektivavtalade omställnings- och kompetensstöd som tillhandahålls av vår omställningsorganisation TRR – gå direkt till TRR.se

Senast ändrad 4 oktober 2022