Foto: Journalistförbundet

Lagändring krävs när frilansars arbetsmiljö ska förbättras

Publicerad 25 augusti 2022

Torsdag 25 augusti presenterades utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. Uppdragsgivare föreslås få ett större arbetsmiljöansvar gentemot frilansar. Ulrika Hyllert välkomnar detta och påpekar att lagstiftningen nu behöver anpassas till verkligheten. 

– Idag tar enskilda frilansjournalister och fotografer ett ansvar som är orimligt att ta, säger hon.

I juni förra året gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över delar av arbetsmiljölagen. Den särskilda utredaren Lenita Granlund har nu lämnat över ett betänkande till regeringen där uppdraget redovisas till biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

I betänkandet föreslås bland annat att den som ger uppdrag till egenföretagare, frilansar, plattformsarbetare eller underentreprenörer ska få ett visst arbetsmiljöansvar. Det föreslås också att det ska bli tydligare i lagen hur företagshälsovården ska kunna användas mer i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Orimligt stort ansvar för frilansar

I dag har arbetsgivaren ett tydligt ansvar gällande arbetsmiljön för sina egna anställda, men också för inhyrd personal och för vissa uppdragstagare. Det innebär exempelvis ett ansvar att göra riskbedömningar, utreda händelser och ge stöd till de som drabbas. Alla har dock inte ett sådant skydd. Journalistförbundet har, genom TCO, länge arbetat med sätta fokus – och föreslå lösningar – på problematiken som uppstår för exempelvis frilansande journalister.

– Sårbarheten för journalister som är egenföretagare är oerhört stor. Det är orimligt att arbetsmiljöansvaret inte är större för uppdragsgivaren, vi förväntar oss nu att det blir en lagstiftning som är anpassad efter verkligheten och inte låter grupper hamna mellan stolarna. Idag tar enskilda frilansjournalister och fotografer ett ansvar som är orimligt att ta, säger Ulrika Hyllert.

Utan skydd vid hot och hat

Ofta behöver man som frilans fatta ett snabbt beslut om huruvida man ska ta uppdraget, och har inte tid att göra en egen säkerhetsbedömning.

– Många gånger är enskilda frilansjournalister utlämnade till en uppdragsgivares godtycke och står utan skydd om man utsätts för hot och hat, eller får sin utrustning förstörd. En frilans har inte samma gedigna skydd som en anställd reporter eller fotograf, säger Ulrika Hyllert.

Senast ändrad 25 augusti 2022