Journalistförbundet öppnar insamlingsfond

Publicerad 10 mars 2022

Behovet av ekonomiskt stöd i Ukraina är stort. Därför öppnar vi i Journalistförbundet en insamlingsfond. Pengarna ska gå till de två journalistförbunden i Ukraina, NUJU och IMTUU, och Europeiska Journalistfederationens EFJ:s arbete med att stötta journalister och mediearbetare i Ukraina. 

Insamlade pengar ska kunna användas till skyddsutrustning, powerbanks och kommunikationsutrustning för att journalister i Ukraina fortsatt ska kunna utföra sitt arbete. Pengarna ska även kunna användas av journalistförbunden i Ukraina i arbetet med att fortsatt stötta sina medlemmar lokalt, stötta oberoende medier i landet och att evakuera journalister. Insamlingen avser både kort- och långsiktigt stöd.

Jag vill bidra med pengar till insamlingsfonden. Hur gör jag?

Bidrag för detta ändamål kan swishas eller sättas in på Journalistförbundets insamlingskonto. 

Bankkonto: Swedbank 8901-1, 704 301 321-3 (företagskonto)

Swish: 123 673 01 70 (QR-kod på bilden här intill)

Är det möjligt att bidra som klubb, sektion eller företag?

Absolut! Vi välkomnar alla bidrag.

Är mitt eller vårt ekonomiska bidrag offentligt? 

Journalistförbundet kommer inte att offentliggöra bidrag från enskilda individer. Det är naturligtvis fritt för varje enskild bidragsgivare att själv sprida att ett bidrag har gjorts. Det kan däremot bli aktuellt att offentliggöra större bidrag från till exempel ett företag eller organisation. Detta görs i så fall i samarbete med bidragsgivaren.

Hur bestäms var pengarna går?

Detta bestäms av förbundets kansli i Sverige i samarbete med Europeiska Journalistfederationen EFJ och de två journalistförbunden i Ukraina, NUJU och IMTUU. 

Med anledning av den på flera sätt oöverskådliga situationen har vi ännu inte fattat beslut om exakt vilka projekt som ska stöttas. Inom den närmsta tiden gör vi en bedömning av var behoven är som störst, och fattar beslut utifrån den. Journalistförbundet kommer att arbeta tillsammans med våra samarbetsorganisationer med att hjälpa dem som har störst behov.

Hur säkerställs att pengarna används på ett korrekt sätt?

Journalistförbundets revisorer har i uppdrag att löpande kontrollera att förbundets insamlande medel används på ett korrekt sätt. 

Kan de insamlade pengarna gå till fler grupper än bara NUJU, IMTUU och EFJ?

Ja, det kan bli möjligt. Till exempel om situationen förändras eller att fler länder dras in i kriget. Det är viktigt att pengarna når fram och gör nytta för våra drabbade kollegor. Vi som förbund kommer informera om förändringar sker och vilka som får medel ur insamlingsfonden. 

Senast ändrad 6 december 2022