Samarbete för bättre villkor på produktionsbolag

Publicerad 1 oktober 2021

Journalistförbundet samarbetar med fackförbundet Scen och Film för att försöka få bättre villkor inom produktionsbolag. I veckan träffade vi representanter för de fyra största beställarna av tv-program, och enades om att starta upp ett branschråd.

Det var TV4, SVT, Discovery och NENT Group som var med på mötet, tillsammans med Journalistförbundet och Scen och Film.

– Att vi har inlett den här dialogen känns mycket positivt, jag är förhoppningsfull, säger ordförande Ulrika Hyllert.

Mer trygghet behövs

Villkoren på produktionsbolagen har under lång tid och på många sätt varit sämre än på beställarbolagen. Det är vanligt att produktionsbolag saknar kollektivavtal, och exempelvis uppmärksammades tidigare i år stora brister i arbetsmiljön på vissa bolag.

– Ett stort problem är också de otrygga anställningsformerna. Det är dags att branschen tar ett nytt grepp om detta och skapar en tryggare arbetsmiljö med anställda som kan ställa krav och vågar säga ifrån – och föreslå förbättringar. Det tjänar alla parter på, säger Ulrika Hyllert.

Organiseringsarbete inlett

Journalistförbundet träffade representanter från produktionsbolagen i våras, och nyligen har ett arbete inletts med att träffa anställda och uppdragstagare på bolagen. 

– Vi vill fånga upp viktiga frågor, hjälpa medarbetare att organisera sig fackligt och erbjuda företagen att samarbeta och teckna kollektivavtal med oss.

Senast ändrad 1 oktober 2021