Foto: Journalistförbundet

Jobba på plats igen – det här gäller

Publicerad 16 september 2021

Nu minskar arbets- och uppdragsgivare andelen hemarbete, vilket blir en omställning för alla som jobbat hemma under pandemin. Och hur gör vi när vi är fler som ska börja jobba nära andra igen? Är det till exempel krav på vaccinering och hur kan du skyddas från smitta?

Folkhälsomyndighetens rekommendation är fram till och med 29 september att så många som möjligt arbetar hemifrån. De allmänna råden kan komma att förändras och det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller, läs gärna mer hos Folkhälsomyndigheten

Anna Häggblom
Foto: Tor Johnsson

Anna Häggblom, ombudsman och regionalt skyddsombud på Journalistförbundet, svarar här på våra frågor om på plats-arbete och vaccinering.

Kan min arbetsgivare eller uppdragsgivare tvinga mig att vaccinera mig?

– Nej, arbetsgivaren har inte rätt att bestämma över din kropp. Om ditt beslut att inte vaccinera dig beror på exempelvis funktionshinder eller religion kan ett vaccintvång dessutom vara indirekt diskriminerande. Däremot kan arbetsgivaren ha rätt att omplacera dig tillfälligt. Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön och kan därför behöva vidta en del åtgärder för att se till att risken för ohälsa är så liten som möjligt.

Arbetsgivaren kan ha rätt att omplacera dig tillfälligt.

– Det är dock viktigt att inte skapa ett ”vi och dom” utan i stället pröva andra lösningar som att fortsatt erbjuda hemarbete, ändra möbleringen i lokalen, erbjuda fortsatt bra möjligheter att hålla en god hygien och så vidare. Även om risken att bli allvarligt sjuk minskar efter två doser vaccin så kan den vaccinerade fortfarande både bli sjuk och smitta andra, vilket arbetsgivaren fortsatt behöver ta hänsyn till.

Jag är orolig för hur återgången ska gå till, kan jag vägra att arbeta från redaktionen?

– Normalt behöver du arbeta från den plats som din arbetsgivare anvisar dig, men det är också viktigt att ta hänsyn till varför du inte vill eller kan komma in till redaktionen. Om du exempelvis tillhör en riskgrupp och din läkare eller annan expert bedömer att det kan vara farligt för dig så kan det vara ett skäl för fortsatt hemarbete.

– Arbetsgivaren är alltid skyldig att göra en riskbedömning med tillhörande åtgärdsplan när förändringar planeras och den här situationen är inget undantag. Det går med andra ord även att planera återgången på ett sätt som gör att du och dina kollegor kan känna er mindre oroliga.

Har min arbetsgivare rätt att tvinga mig att jobba hemma om jag inte är vaccinerad?

– Nej, arbetsgivarens möjligheter att omplacera en arbetstagare gäller inte ditt hem om du inte själv föreslår det. Om det skulle finnas ett skäl för arbetsgivaren att inte låta dig arbeta från redaktionen kan en lösning vara att du blir arbetsbefriad med lön eller att ni kommer överens om att du jobbar hemifrån.

Kan min arbetsgivare tvinga mig att delta i stora event där det är oklart hur många som är vaccinerade?

– Återigen så har arbetsgivaren ett ansvar att riskbedöma sin verksamhet. Det innebär att man behöver se över vilka risker som finns vid specifika arbetsuppgifter och, i det fall det är möjligt, ta bort dem eller anpassa situationen så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Det kan handla om skyddsutrustning, långa mikrofonstativ etcetera. Om ett jobb inte kan utföras på ett säkert sätt ska arbetsgivaren inte beordra någon att göra det jobbet. Ta gärna kontakt med ditt lokala skyddsombud som kan ta upp frågorna med arbetsgivaren.

Om ett jobb inte kan utföras på ett säkert sätt ska arbetsgivaren inte beordra någon att göra det jobbet.

Kan jag bli av med jobbet om jag inte vaccinerar mig?

– Nej, enbart det faktum att du inte vill vaccinera dig kan inte vara skäl för uppsägning. Innan en arbetsgivare säger upp en person av personliga skäl måste man undersöka alla möjligheter för att komma tillrätta med problemet på annat sätt. Arbetsgivaren kan behöva undersöka möjligheter som omplacering, distansarbete, förändring av rutiner, telefonintervjuer, skyddsutrustning med mycket mera. 

Vaccinering mot covid-19

Senast ändrad 21 september 2021