Foto: Tor Johnsson

Krav efter larm från produktionsbolagen: Tryggare, hälsosammare och rätt betalt!

Publicerad 11 juni 2021

Torsdag 10 juni träffade Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert branschorganisationen Film och tv-producenternas ordförande Eva Hamilton samt tv-sektionens ordförande Anders Knave. Vid mötet diskuterades villkoren för dem som arbetar för produktionsbolag inom tv-branschen.

– Det är en väldigt tuff del av branschen. För mig är det viktigt alla som arbetar har rimliga villkor och en god arbetsmiljö, oavsett om man arbetar på ett produktionsbolag eller någon av beställarna som till exempel SVT eller TV4. I samtalet pratade vi om problemen med för små marginaler för produktionsbolagen och att de ofta är helt i händerna på de stora beställarna. Men det fråntar dem inte ansvaret att följa till exempel arbetstidslagen och se till att de som anlitas mår bra på jobbet, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
 
Journalistförbundets förtroendevalda har sedan villkoren för tv-medarbetare på produktionsbolag uppmärksammats i media under våren tagit emot en rad vittnesmål om brister i arbetsmiljön. Journalistförbundet har också läst berättelser och följt diskussioner som lyfts på sociala medier under de senaste veckorna.
 
– Under samtalet lyfte vi fram de krav vi har på branschen. Som fackförbund kan vi bidra med stor kompetens kring hur man får välfungerande arbetsplatser. Vi kommer också arbeta vidare med att sätta press på beställarna så att de i sin tur tar sitt ansvar och ger förutsättningar för rimliga villkor. Jag välkomnar också det engagemang som finns bland dem som arbetar i branschen. Jag hoppas att de blir stärkta av att problemen nu uppmärksammas, så att vi tillsammans kan arbeta för verklig förändring, fortsätter Ulrika Hyllert.
 
Strukturerna mellan aktörer inom tv-branschen är förhållandevis komplexa och Journalistförbundets övergripande krav är att produktionsbolagsbranschen måste bli tryggare, hälsosammare och ge rätt betalt. Och utifrån det kräver Journalistförbundet att branschföreträdare på alla nivåer verkar för:

  • ett aktivt arbete för en kulturförändring
  • en code of conduct som ställer krav på arbetsmiljö och villkor
  • anställningar när arbete utförs under anställningslika förhållanden
  • att uppdragstagare ska arbeta under motsvarande villkor som gällande kollektivavtal
  • att det finns arbetsmiljöombud under produktionerna dit man kan vända sig när det uppstår problem

Om du arbetar på produktionsbolag och behöver råd eller stöd kan du alltid höra av dig till Journalistförbundets rådgivning och jour: forhandlingsjouren@sjf.se. Om du är frilans kan du även kontakta vår Frilansjour på frilansjouren@sjf.se. Alla våra ombudsmän har tystnadsplikt. Du som ännu inte är medlem är också välkommen att kontakta oss.

Senast ändrad 11 juni 2021