Foto: Tor Johnsson

Allvarliga brister på produktionsbolag

Publicerad 27 maj 2021

I Dagens Media uppmärksammas förbundets arbete efter den senaste tidens vittnesmål om allvarliga arbetsmiljöbrister i produktionsbolagsbranschen. Brister som även beställare som TV4 och SVT måste ta ett ansvar för. 

– Det finns allvarliga problem, som beställare kan man inte säga att man inte känner till det”, säger Journalistförbundets Ulrika Hyllert i intervjun med Dagens Media. 

Dagens Media lyfter bland annat ett nytt samarbete som inletts mellan Journalistförbundet, klubbarna på SVT och TV4, och Fackförbundet Scen & Film. Bland annat arbetet med att samla in fler berättelser och bidra till förändring. 

Läs artikeln här, på dagensmedia.se. 

Rapporten ”Outsourcad journalistik”
I Journalistförbundet rapport från 2016 om otryggheten i produktionsbolagsbranschen, skriven av Kent Werne, beskrivs hur tillfälliga anställningar är norm i många produktionsbolag. Att arbetsförhållandena kan vara tuffa, och reglerna oklara. Kollektivavtal är långt ifrån självklart, och ses i delar av branschen som otänkbart.

Du kan läsa Journalistförbundets rapport "Outsourcad journalistik" här. 

Senast ändrad 27 maj 2021