Foto: Journalistförbundet

Förlängd nomineringstid till kongressen 

Publicerad 7 april 2021

Tiden för att nominera ombud till kongressombudsvalet i maj förlängs till den 16 april. Detta eftersom det saknas tillräckligt med nominerade i flera valkretsar. Så passa på att nominera dig själv eller annan medlem som kan företräda dig på Journalistförbundets kongress i oktober. 

Förbundets valansvariga hade fram till 1 april, då den ordinarie nomineringstiden tog slut, tillsammans fått in 134 nominerade till de 111 ombudsplatserna på förbundets kongress. Bland annat har valkrets Frilans fått in 32 nominerade till 18 ombudsplatser, Mellersta 15 nominerade till åtta ombudsplatser och Dagspress 19 nominerade till 13 ombudsplatser. 

Fler nominerade behövs  
Sammanställningen efter påsk visar även att det saknas nominerade i flera valkretsar för att valet ska kunna genomföras i maj. För att de yrkesverksamma medlemmarna i varje enskild valkrets ska kunna rösta om vem eller vilka de vill se som ombud på kongressen, behöver antalet nominerade vara fler än antalet ombudsplatser. Vilket inte är fallet just nu i valkretsen för Radio & tv i Stockholms och Uppsala län och valkretsarna Västra, Södra  och Gotland.

Ej ovanligt med förlängd nomineringstid
Att förbundet efter ordinarie nomineringstid behöver söka upp fler och nya nominerade är inte ovanligt. Till exempel i samband med nomineringarna inför kongressen 2018 behövde valansvariga och förbundets personal kontakta fackklubbar och medlemmar som kunde vara intresserade eller tipsa om personer som ville ställa upp. Den ordinarie nomineringstiden var i år bland annat satt för att förbundet i god tid ska kunna förbereda självaste valet som ska genomföras 4-18 maj. Vilket fortsatt kommer att gå bra, även om det fortsatt kommer vara möjligt att skicka in nomineringar. 

Vill du delta som ombud? 
Här kan du läsa mer om kongressen och ombudsvalet. Och hur du gör för att anmäla din nominering av dig själv eller annan medlem.

Mer information, kontakta:
Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationschef Journalistförbundet, pfk@sjf.se 

Senast ändrad 7 april 2021