Foto: Journalistförbundet

Fler förbund i Las-överenskommelsen

Publicerad 4 december 2020

Nu ansluter sig LO-förbunden IF Metall och Kommunal till överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. I och med detta har det även gjorts några justeringar i den så kallade Las-överenskommelsen. 

– Det är väldigt välkommet att LO-förbund nu ansluter till avtalet. Vi som förbund var tidigt ute med att vi är positiva till att anpassningar görs så att enskilda LO-förbund ska kunna ansluta. Detta visar på att överenskommelsen i sig är värdefull och acceptabel även för arbetare, och så stärks partsmodellen tydligt när nu ännu fler förbund står bakom, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert och fortsätter:

– Precis som i vårt förbund finns kritik mot överenskommelsen, men även om grunden är densamma så finns ett antal konkreta förbättringar i de anpassningar som gjorts vilket är väldigt bra. 

Ulrika Hyllert, vice ordförande Journalistförbundet. Foto: Tor Johnsson
Foto: Tor Johnsson

Det är visstidsregleringen och reglerna om hyvling som nu har fått ytterligare förbättringar i överenskommelsen:

  • Allmän visstidsanställning avskaffas och ersätts av anställningsformen särskild visstidsanställning. Den innebär att en visstidsanställd persons tjänst konverteras till en tillsvidareanställning efter 12 månaders anställning, istället för den tidigare gränsen på 24 månader. (I dagsläget finns dock inte allmän visstidsanställning i Journalistförbundets kollektivavtal.) 
  • Den så kallade hyvlingen av tjänster begränsas, genom turordningsregler och en omställningstid på 1-3 månader när en arbetsgivare vill minska en tjänsts anställningsgrad.

Innan IF Metall och Kommunal kom in i förhandlingarna hade gränsen för konvertering till tillsvidareanställning sänkts till 18 månader i överenskommelsen. Nu kortades tiden med ytterligare 6 månader.

– Vi har alltså lyckats halvera kvalificeringstiden för en tillsvidareanställning, från 24 till 12 månader. Och vi har satt spärrar mot ett eventuellt missbruk av reglerna genom att arbetsgivare som blandar visstider med vikariat för att slippa tillsvidareanställa ska betala skadestånd, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä i ett uttalande till medlemmarna i IF Metall.

Viktigt med kompetensutveckling

Överenskommelsens regleringar om omställning och kompetensutveckling är också något som varit av stor vikt för både Kommunal och IF Metall i överenskommelsen. Såväl tillsvidare- som visstidsanställda ska kunna vidareutbilda sig under eller mellan anställningar, och samtidigt få ersättning för det.

– Jag måste också få understryka vilken enorm betydelse detta kan få – både yrkesmässigt och privat – för så många individer. Det är många medlemmar i Kommunal som saknar rätt utbildning för sitt yrke och många som längtar efter att få utvecklas i det, kommenterar Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog på Kommunals hemsida.

"Upp till staten att uppfylla sin del" 

Nu kommer den justerade överenskommelsen att skickas vidare till regeringen.

– Nu är det upp till staten att uppfylla sin del i detta. Överenskommelsen är en helhet, där flera delar tillsammans skapar en stärkt anställningstrygghet. Politikerna kan inte välja delar av innehållet och bortse från andra, då faller parternas överenskommelse, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

Senast ändrad 4 december 2020