Foto: Tor Johnsson

Debatt: Kompetensutveckling är ett viktigt krav från medlemmarna

Publicerad 9 november 2020

Journalistförbundet arbetar på flera sätt med att stärka journalisters ställning på arbetsmarknaden. En viktig del av detta arbete är att verka för ökade möjligheter till kompetensutveckling. Detta är ett återkommande krav från våra medlemmar på kongresser och i avtalsförhandlingar.

Debattsvar på repliken ”Vill förbundet att vi lämnar mediebranschen?” i tidningen Journalisten.

Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv innebär stora steg mot en bättre kompetensutveckling jämfört med i dag. Med detta avtal kommer individen att ha möjlighet att själv ansöka om och få ledigt för kompetenshöjande utbildningar under pågående anställning – med ett stöd som motsvarar 80 procent av den ordinarie inkomsten. 

Även den som blir uppsagd eller vars vikariat avslutas kan få förstärkta möjligheter till vidareutbildning.

Systemet funkar åt flera håll

Detta betyder att det nya omställningssystemet fungerar både för de som vill utveckla sig inom mediebranschen och de som på grund av arbetsbrist behöver söka arbeten utanför den. Det gör systemet betydligt mer flexibelt än det som finns i dag. Tvärtom från vad ni skriver så innebär det nya avtalet att det nu går att vidareutveckla sina yrkesfärdigheter utan att först ha behövt lämna sin anställning. Avtalet syftar alltså inte till att fler ska lämna mediebranschen.

Samtidigt är det avgörande för oss att de av våra medlemmar som blir uppsagda också får den bästa hjälp de kan få. Här är Trygghetsrådet TRR:s arbete redan i dag framgångsrikt – och vi välkomnar att detta viktiga arbete förstärks och utökas med fler tjänster.

Påverkar inte hur många som får gå

Jag vill också passa på att ännu en gång förtydliga att de nya turordningsreglerna endast reglerar i vilken ordning uppsägningar ska ske, om fack och arbetsgivare inte kommer överens i förhandling. Reglerna innebär varken att fler eller färre journalister tvingas sluta.

När det gäller överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv så är den beslutad av respektive organisation. Politikerna har gått vidare med den. Förbundets styrelse har diskuterat en medlemsomröstning efter den senaste tidens debatt. Men eftersom beslutet i PTK redan är fattat och inte skulle ändra något vore det oärligt mot våra medlemmar att genomföra en sådan i nuläget.

Viktigt med kommunikation framåt

Vi måste däremot arbeta framåt med diskussioner, information och utbildning om innehållet i överenskommelsen.

Jag har tidigare erbjudit initiativtagarna till er Facebookgrupp ett möte för att diskutera överenskommelsen. Erbjudandet kvarstår.

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet

Lästips: 60 procent av tjänstemännen kan idag inte vidareutbilda sig, eftersom deras arbetssituation inte tillåter att de kombinerar studier med arbete. Läs TCO:s rapport här.
Lästips: På en alltmer digitaliserad och automatiserad arbetsmarknad blir det viktigare att vi är flexibla och ständigt lär nytt. 65 procent av barnen som börjar skolan nu kommer ha jobb som ännu inte finns. Läs Futurions rapport här.

Senast ändrad 9 november 2020