Foto: Tor Johnsson

Avtal 2020: Intensivt skede i förhandlingarna 

Publicerad 9 december 2020

Journalistförbundets förhandlingar om fem nya kollektivavtal i mediebranschen är i ett intensivt läge när det endast kvarstår fem inplanerade förhandlingsdagar fram till julhelgen. 

– Vi har förhandlat nästan dagligen de senaste veckorna och arbetsgivarsidan har dragit tillbaka flera av sina tuffa krav. Men vi har fortfarande frågor kvar att lösa, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert efter att förbundets avtalsdelegation samlats under onsdagen. 

Arbetsgivarsidans kravlista på försämringar i kollektivavtalen har i år varit lång. Flera fackklubbar och medlemmar har kontaktat arbetsgivarsidan med frågor varför arbetsgivarsidan inte föreslagit några förbättringar överhuvud taget. Journalistförbundet och motparten Medieföretagen inom arbetsgivarorganisationen Almega är fortfarande inte ens helt överens om löneökningarna i kollektivavtalen.  

– Vi fortsätter kräva att företagen i mediebranschen åtminstone ska följa märket satt av facken inom industrin på alla våra fem kollektivavtal som är uppe för förhandling. Det vills säga att det i år blir lönehöjningar på 2,9 procent retroaktivt från den 1 november, säger Ulrika Hyllert. 

Inte överens om pensionsåldern
Att anpassa kollektivavtalen efter de nya pensionsåldrarna har också blivit en fråga som parterna än så länge inte kunnat lösa. 

– Vi vill inte försämra några regler för de som närmar sig pensionen. Det är viktigt att våra kollektivavtal följer de höjda pensionsåldrarna i Sverige och att medlemmar kan jobba kvar längre om de vill, säger Ulrika Hyllert. 

Fortsatta förhandlingar
Journalistförbundets avtalsdelegation har ställt flera krav på förbättringar till arbetsgivarsidan. Vissa väldigt detaljerade om till exempel mer ledighet, högre ersättningar, bättre löneprocesser och bättre villkor för visstidsanställda. Och höjda löner. 

– Våra medlemmar i mediebranschen har arbetat hårt under coronapandemin och det är självklart att de minst förtjänar samma löneökningar som andra fått i de branscher där det slutits nya kollektivavtal avtal. Det gäller för oss att använda de förhandlingsdagar som är kvar innan jul till att fortsätta arbeta för förbättringar, säger Ulrika Hyllert och avslutar:

– Vi hoppas att vi kan bli överens och klara med förhandlingarna så snart som möjligt, så att löneförhandlingar kan komma igång ute på företagen och nya löner betalas ut. 

De fem kollektivavtalen som ska förhandlas i år berör medlemmar som har en anställning – tillsvidare eller för en viss tid – och går på kollektivavtalen för dagspress, tidskrift, public service, kommersiell etermedia eller bemanning. 
När det gäller Journalistförbundets frilansavtal så har det en löpande giltighetstid och är inte uppe för förhandling. Men arbetet med högre arvoden pågår ständigt och senast vid årsskiftet höjdes frilansrekommendationen.

 

Senast ändrad 8 september 2023