Foto: Tor Johnsson

Arbetsgivarnas krav chockbesked för medlemmar

Publicerad 4 december 2020

Arbetsgivarna kräver många rejäla försämringar i de pågående kollektivavtalsförhandlingarna. Att de inte verkar ha några förslag på förbättringar för de anställda är något som förvånar många medlemmar. "Självklart är arbetsgivarnas krav provocerande", säger Ulrika Hyllert.

Jan Spångberg är klubbordförande på Expressen. Han sitter med i avtalsdelegationen under förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Det är första gången och han är överrumplad av arbetsgivarnas brutala krav. 

Jan Spångberg har, via mejl, berättat om förbundets respektive arbetsgivarnas krav för sina medlemmar, och för de bemanningsanställda medarbetarna på Marieberg Media. Informationen har väckt starka känslor. 

Vad har du fått för reaktioner från medlemmarna?

– Nästan chock, flera har tvivlat på sanningshalten. Inte kan väl arbetsgivaren kräva en slopad semestervecka, tre färre kompdagar, inget Fojo och så vidare?

"Inte kan väl arbetsgivaren kräva en slopad semestervecka, tre färre kompdagar, inget Fojo och så vidare?"

Att arbetsgivarna ställer krav på försämringar i kollektivavtalsförhandlingar är förstås inget nytt. 

Katarina Dahlskog

– Det är generellt så i kollektivavtalsförhandlingar. Arbetsgivarna vill spara pengar för företagen och vi vill att våra medlemmar ska ha skäliga arbetsvillkor och rimliga löner, säger förbundsjurist Katarina Dahlskog.

Förväntar oss att de backar

– Villkoren i mediebranschen behöver förbättras – inte försämras. Detta både för att behålla den kompetens som finns och locka till sig ny arbetskraft. På många orter är det brist på journalister och allt färre väljer vårt yrke på grund av dåliga villkor och tung arbetsbörda. Självklart är arbetsgivarnas krav provocerande, både för mig och alla medlemmar och klubbar som nu reagerar. Med tanke på hur det här året varit förväntar vi oss verkligen att de backar från sina krav, säger ordförande Ulrika Hyllert och fortsätter:

– De villkor vi har idag har vi inte fått gratis. Det är när vi står tillsammans vi kan stå starka mot försök till försämringar. Det är så värdefullt med allt engagemang kring våra avtal, det är många som gått före oss för att skapa detta och nu behöver vi se till att villkoren upprätthålls och självklart blir bättre.

"Det är många som gått före oss för att skapa detta och nu behöver vi se till att villkoren upprätthålls och självklart blir bättre."

Senast ändrad 4 december 2020