Foto: Journalistförbundet

Krav för bemanningsavtalet överlämnade till Medieföretagen

Publicerad 6 november 2020

Högre höjda lägstalöner, lika villkor som i kundföretaget efter en viss tids inhyrning, ökade möjligheter till ledighet och att stoppa missbruket av tidsbegränsade anställningar. Detta är krav som Journalistförbundet lämnat över till motparten Medieföretagen för bemanningsanställda inför årets förhandlingar om nya kollektivavtal.

Sedan att förbundets avtalsförhandlingar pausades i mars på grund av corona-pandemin, är parterna åter igång med förhandlingarna. Avtalskraven som parterna utbytte 6 november rör villkoren för anställda inom kollektivavtalsområdet bemanning. Några av de mest omfattande kraven är:

 • Löneökningar med 3 procent (vid ettårigt avtal).
 • Avsättningar till flexpension.
 • Högre höjda lägstalöner utifrån flexibilitetskrav.
 • Uppräkning av alla andra eventuella krontalsbelopp.
 • Bättre löneutfyllnad vid föräldraledighet.
 • Införa löneutfyllnad vid VAB.
 • Stoppa missbruket av tidsbegränsade anställningar.
 • Lika villkor som i kundföretagets efter en viss tids inhyrning.
 • Förbättrad och reviderad löneprocess, särskilt utifrån bemanningsanställdas situation.
 • Reglerna ändras så att lön för 150 timmars arbete per månad utgår efter en sammanlagd anställningstid om sex månader.
 • Partsgemensamt projekt om stärkt lokalfackligt arbete.
 • Semestertillägg ska kunna omvandlas till extra ledighet.
 • Rätten att gå utbildning på Fojo/NJC ska införas.
 • Kollektivavtalet ska gälla utomlands.
 • Arbetsmiljöskrivningar om arbetstidsförläggning.
 • Avtalet ska anpassas efter den nya pensionsåldern.
 • Förbättrad sjuklön.
 • Meddelarskydd ska införas.

Förhandlingar inledda

Tidigare i år utbyttes avtalskraven för kollektivavtalsområdena dagspress, kommersiell etermedia och tidskrift. Förhandlingarna kring dessa krav inleddes i måndag.

I dag den 6 november träffades förbundets avtalsdelegation för att diskutera förhandlingarna, kraven för bemanning och även det kommande avtalskraven som ska överlämnas för avtalsområdet public service.

Info om årets förhandlingar

Årets kollektivavtalsförhandlingar omfattar fem kollektivavtal. Detta är avtal som berör medlemmar som har en anställning – tillsvidare eller för en viss tid – och går på kollektivavtalen för dagspress, tidskrift, public service, kommersiell etermedia eller bemanning. 

Avtalen har alla haft en giltighetstid till 31 mars 2020. På grund av corona-pandemin pausades förhandlingarna i mars och parterna kom överens om att förlänga avtalens längd så att förhandlingarna skulle kunna återupptas senhösten 2020.

När det gäller Journalistförbundets frilansavtal så har det en löpande giltighetstid och är inte uppe för förhandling. Men arbetet med högre arvoden pågår ständigt och senast vid årsskiftet höjdes frilansrekommendationen.

För mer information, och intervjuer: 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33

Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, 08-613 75 28

Senast ändrad 8 september 2023