Foto: Journalistförbundet

Första avtalskraven överlämnade till Medieföretagen

Publicerad 17 februari 2020

Löneökningar med tre procent, mer ledighet och ökade möjligheter till återhämtning. Det är krav som Journalistförbundet lämnat över till motparten Medieföretagen inför årets förhandlingar om nya kollektivavtal. Medieföretagen har svarat med krav på minskad ledighet, flexiblare schemaläggning och ett sifferlöst löneavtal.

– Våra medlemmar arbetar under krävande förhållanden och har ett stort behov av återhämtning. Vi har därför ställt krav som ska möjliggöra detta. Medieföretagens krav går i motsatt riktning, säger Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif. Han ska tillsammans med förbundets avtalsdelegation analysera motpartens krav och lägga upp en strategi för vårens förhandlingar.

Kraven rör tre avtalsområden
Avtalskraven som parterna utbytte 14 februari rör villkoren för anställda inom kollektivavtalsområdena dagspress, kommersiell etermedia och tidskrift. Senare denna vecka kommer avtalskraven utbytas för public service och i mars för avtalet som rör bemanningsanställda. Sedan kommer förhandlingar att inledas. 

Våra mest omfattande och största krav för kollektivavtalsområdena dagspress, kommersiell etermedia och tidskrift är:

•    Löneökningar på 3 procent.  
•    Höjda minimilöner.
•    Bättre föräldralön.
•    Möjlighet att omvandla semestertillägg mot fler lediga dagar.
•    Arbetstidsförkortning vid många skiftbyten.
•    Höjda krontalsersättningar, bland annat för ob-ersättning.
•    Bibehållna avsättningar till flexpension.
•    Ändrade bestämmelser för arbete utomlands.
•    Moderniserade arbetstidsbestämmelser.
•    En bättre och utvecklad löneprocess.    
•    Ett förtydligat arbetsmiljöansvar för arbetsgivaren.
•    Rätt till meddelarskydd.
•    Endast anlitande av underleverantörer med kollektivavtal.

De fem kollektivavtalen som ska förhandlas i år har en giltighetstid till 31 mars 2020. Det är avtal som berör medlemmar som har en anställning – tillsvidare eller för en viss tid – och går på kollektivavtalen för dagspress, tidskrift, public service, kommersiell etermedia eller bemanning. 

När det gäller Journalistförbundets frilansavtal så har det en löpande giltighetstid och är inte uppe för förhandling. Men arbetet med högre arvoden pågår ständigt och senast vid årsskiftet höjdes frilansrekommendationen.

För mer information, och intervjuer: 
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, 08-613 75 28

Senast ändrad 26 februari 2020