Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet välkomnar förslag om ansvar för returpapper

Publicerad 2 november 2020

Kulturminister Amanda Lind meddelade redan i våras att ansvaret för insamling och återvinning av returpapper skulle flyttas från pappersproducenterna till kommunerna. I somras gick en utredning med det förslaget ut på remiss och i fredags gick remisstiden ut.

Journalistförbundet välkomnar utredningens förslag. Ett producentansvar hade inneburit ökade kostnader för pappersproducenterna och i förlängningen även för tidningsföretagen.
 
– För oss har det varit viktigt att visa vilka konsekvenser ett producentansvar hade fått. Vi vet att de ekonomiska konsekvenserna i form av ökade kostnader för tidningsföretagen hade påverkat våra medlemmar negativt, säger Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande.
 
Det finns enligt Journalistförbundet en tydlig demokratisk aspekt på frågan. Den digitala omställningen som pågått i mediebranschen de senaste åren har inneburit stora ekonomiska påfrestningar. Sparpaketen på redaktionerna har avlöst varandra, antalet journalister i Sverige har stadigt minskat och det är något som påverkar tillgången till journalistik.
 
– Ett producentansvar skulle i detta läge leda till en ännu mer ansträngd ekonomisk situation. Vi vet alltför väl vad det innebär för tidningshusen och därmed för våra medlemmar i form av kostnadsbesparingar på redaktionerna. I förlängningen är det också ett demokratiskt problem eftersom det innebär att tillgången till information minskar, säger Ulrika Hyllert.
 
I promemorian konstateras att returpapper skiljer sig från andra avfallsslag på det sättet att det inte finns någon möjlighet för producenterna att försöka minska avfallsmängden. Förpackningsindustrin kan till exempel påverka mängden avfall genom att förändra förpackningarnas utformning. Motsvarande möjlighet att påverka avfallsmängden finns inte för pappersproducenterna, vilket talar emot att lägga ansvaret och kostnaden hos producenten i detta fall. Enligt Journalistförbundet är det en viktig aspekt.
 
– Vår ambition är att så många medborgare som möjligt ska vilja ta del av journalistik. Om de i framtiden väljer att göra det i form av en morgontidning, veckotidning eller en mobiltelefon får framtiden avgöra. Än så länge finns det dock många som föredrar att ta del av journalistik i pappersform och då är det fel att dessa personer ska straffas med högre prenumerationskostnader, säger Ulrika Hyllert.

Senast ändrad 2 november 2020