Foto: Journalistförbundet

Förhandlingarna om kollektivavtal återupptas

Publicerad 2 november 2020

I dag 2 november återupptas förhandlingarna om nya kollektivavtal i mediebranschen med motparten Medieföretagen. Detta efter att förhandlingarna fick pausas i mars på grund av coronapandemin. 

Journalistförbundets avtalsdelegation enades i februari om vilka krav som förbundet ska ställa i förhandlingarna om nya kollektivavtal. Detta efter att ha sammanställt kraven från avtalskonferensen i december 2019. 

– Medlemmarna har varit tydliga med vad som är viktigast för dem i vardagen, både nu och på sikt. Vi har därför formulerat krav som bland annat handlar om större möjlighet till återhämtning, högre löner, scheman som inte riskerar medlemmarnas hälsa och bättre villkor för visstidsanställda, sa Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert i samband med att avtalsdelegationen enades i februari. 

Mer ledighet, ökade möjligheter till återhämtning och bättre villkor för föräldralediga, vikarier och programanställda. Det är några av kraven som ställdes tidigare i år och som fortfarande gäller som krav från Journalistförbundet. Här kan du läsa avtalskraven för avtalsområdena dagspress, kommersiell etermedia och tidskrift och avtalskraven för public service som är överlämnade till motparten Medieföretagen.

Förutom den pågående cororna-pandemin så har parterna att förhålla sig till förhandlingarna mellan facken inom industrin och arbetsgivarsidan som avslutades den 1 november. Parterna är överens om ett nytt industriavtal på 5,4 procent i lönehöjningar på 29 månader. Detta blir det så kallande märket på svensk arbetsmarknad och något som vår förhandlingsdelegation får förhålla sig till.

Det som händer i dag måndag är att förbundets lilla avtalsdelegation träffar motparten för fortsatta förhandlingar. Senare i veckan, på fredag, samlas hela förbundets stora avtalsdelegation med företrädare från fackklubbar och förbundsstyrelsen.

Senast ändrad 2 november 2020