Avtalskrav för public service överlämnade till Medieföretagen

Publicerad 19 februari 2020

Tre procent i löneökningar, större möjlighet till återhämtning och bättre villkor för föräldralediga, vikarier och programanställda. Det är krav som Journalistförbundet lämnat över till motparten Medieföretagen inför årets förhandlingar om nytt kollektivavtal för SVT, Sveriges Radio och UR. 

– Medlemmar har varit tydliga med vad som är viktigast för dem i vardagen, både nu och på sikt. Vi har därför formulerat krav som bland annat handlar om större möjlighet till återhämtning, högre löner, scheman som inte riskerar medlemmarnas hälsa och bättre villkor för visstidsanställda, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
 
Våra mest omfattande och största krav för kollektivavtalsområdet public service är:
 

 • Löneökningar på tre procent.  
 • Höjda minimilöner.
 • Bättre föräldralön.
 • Permission för MVC-besök.
 • Ett förtydligat avtal om programanställning.
 • Stärka den befintliga ”vikarieregeln” för att minska kringgåendet av Las.
 • Att övertid, obekvämt arbete, restid, jour och beredskap kan tas ut i ledig tid i stället för i pengar.
 • Bättre OB på fredagskvällar.
 • En tillgänglighetspolicy, utifrån riktlinjer framtagna av de centrala parterna.
 • Förtydligande skrivningar gällande arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
 • Rätt till meddelarskydd.
 • Att endast underleverantörer med kollektivavtal anlitas.

 
Avtalskraven som förbundet lämnade över till motparten den 18 februari rör villkoren för de som har en anställning, tillsvidare eller för en viss tid, inom kollektivavtalsområdet public service. Redan tidigare i februari har vi lämnat över våra avtalskrav för kollektivavtalsområdena dagspress, kommersiell etermedia och tidskrift och i mars kommer vi lämna över krav för avtalet som rör bemanningsanställda. Sedan kommer förhandlingar inledas. 
 
De fem kollektivavtalen som ska förhandlas i år har en giltighetstid till den 31 mars 2020. När det gäller Journalistförbundets frilansavtal, som har en löpande giltighetstid, så är det avtalet inte uppe för förhandling. Men arbetet med högre arvoden pågår ständigt och senast vid årsskiftet höjdes frilansrekommendationen.
 
För mer information, och intervjuer: 
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, 08-613 75 28
 
 
 

Senast ändrad 26 februari 2020