Vi i branschen måste jobba mer aktivt mot diskriminering

Publicerad 25 september 2020

Journalisten, Dagens Nyheter med flera har rapporterat om det interna uppropet där Sveriges Radio anklagas för rasism och brist på representation, samt för att sakna mångfaldskompetens i rapporteringen om bland annat Black Lives Matter. Det är viktigt och bra att detta uppmärksammas.

Journalistförbundet ser ytterst allvarligt på att kollegor känner sig särbehandlade och osynliggjorda på grund av sitt ursprung.

Uppropet visar att arbetsgivare, men även vi som fackförbund i mediebranschen, måste arbeta hårdare för att diskriminering på redaktioner och andra arbetsplatser motverkas på ett aktivt sätt.

– Allt stöd till initiativtagarna och alla som skrivit under uppropet på Sveriges Radio. Det här är inte första gången den interna kritiken kopplat till frågor om representation, mångfald och rasism lyfts offentligt. Internt har det ständigt pågått diskussioner. Jag är djupt imponerad över att några nu är modiga och väljer att prata öppet, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, och fortsätter:

– Jag uppmanar alla kollegor att stötta, visa solidaritet och ställa upp som allierade. Är du vit krävs nästan alltid en ordentlig självrannsakan, att du läser på och tar det här på allvar, på riktigt. Jag förväntar mig att alla som idag inte utsätts för rasism lyssnar och tar till sig. 

Ulrika Hyllert
Foto: Petteri Flanagan Karttunen

Klubben har ställt krav

Journalistförbundets journalistklubb på Sveriges Radio har krävt att företagsledningen gör sitt bästa för att utreda och lägga fram konkreta förslag på åtgärder, samt arbetar för att korrigera eventuella fel. Klubben kräver även att företagsledningen tar tag i kritiken i uppropet som riktas mot Sveriges Radios sätt att göra journalistik.

– Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna att medarbetare har blivit särbehandlade och osynliggjorda på grund av sitt ursprung. Vi har anledning att vara självkritiska i klubben eftersom initiativtagarna inte har vänt sig till oss med de här uppgifterna. Historiskt har vi drivit frågor om diskriminering och om mångfald i rekryteringsprocesser, men på senare år har vi inte varit tillräckligt aktiva, säger Johanna Lindblad Ahl, ordförande i journalistklubben vid Sveriges Radio, till tidningen Journalisten.

"Förändringen har knappt börjat"

Ulrika Hyllert hoppas att uppropet på SR är början på något mycket större, något som kan leda till verklig förändring.

– I den bästa av världar önskar jag att det inte behövdes upprop och att allt arbete som ändå lagts ner från arbetsgivarens sida skulle ha gjort tillräcklig skillnad. Men så är det inte. Förändringen har knappt börjat.

Kontakta oss för stöd

Om du som medlem känner dig utsatt på grund av ditt ursprung eller diskriminerad på något sätt kan du alltid kontakta oss på Journalistförbundet för råd, stöd och hjälp. Du kan även kontakta ett skyddsombud eller fackligt vald person i din närhet.

Läs gärna Journalistens och DN:s artiklar, länkade nedan.

Senast ändrad 25 september 2020