Foto: Tor Johnsson

Vi sänker kvalificeringstiden för inkomstförsäkringen 

Publicerad 18 maj 2020

Journalistförbundets styrelse har fattat beslut om att sänka kvalificeringstiden för inkomstförsäkringen från 12 till 3 månader för dig som blir arbetslös under perioden 1 juni till 31 december 2020.

– Det här gör vi gör att hjälpa medlemmar som blir arbetslösa på grund av corona-krisen, säger förbundets vice ordförande Tomas Backlund. 

Blir du arbetslös och har rätt till ersättning från a-kassan kan en inkomstförsäkring vara avgörande för din ekonomi. Tack vare vår inkomstförsäkring kan du få ut upp till cirka 80 procent av din tidigare lön vid arbetslöshet. 

För att kvalificera sig för ersättning har Journalistförbundets inkomstförsökring följt kvalificeringstiden för a-kassan som varit 12 månader. Men efter att riksdagen i vår fattat beslut att tillfälligt sänka kvalificeringstiden till 3 månader för att få ersättning från a-kassan, hamnade de två försäkringarna i osynk. 

– Corona-krisen har redan slagit hårt mot Journalistförbundets medlemmar. Därför var det viktigt för oss i förbundet att se till att inkomstförsäkringen även fortsättningsvis följer a-kassans kvalificeringstid, säger förbundets vice ordförande Tomas Backlund. 

Journalistförbundet har inkomstförsäkringen hos försäkringsbolaget Bliwa och det är Bliwa som kan svara på dina frågor. Det finns information om inkomstförsäkringen på bliwa.se/sjf. Du hittar även information om dina försäkringar på bliwa.se/minasidor. Här nedan svar på några av de frågor som finns.

Vad innebär förändringen?

Förändringen innebär att kvalificeringstiden för basförsäkringen i Journalistförbundets inkomstförsäkring hos Bliwa har förkortats från tolv till tre månader om du blir arbetslös under perioden 1 juni till och med 31 december 2020. 

Vad menas med kvalificeringstid?

Med kvalificeringstid menar vi den sammanhängande tiden du måste ha haft försäkringen omedelbart före du blev arbetslös.

Vilka krav måste jag uppfylla utöver kvalificeringstiden för att få ta del av inkomstförsökringen?

Du måste vara yrkesaktiv, enkelorganiserad medlem och medlem i a-kassan. Du måste även ha meddelat Journalistförbundets medlemsregister att du är medlem i en a-kassa. Du kan få ersättning till och med månaden innan du fyller 65.   

Jag är arbetslös redan idag. Gäller de nya villkoren även för mig?

Nej. Villkoret för den förkortade kvalificeringstiden gäller inte om du blev arbetslös före den 1 juni 2020. 

Jag har blivit varslad om uppsägning med blir inte arbetslös förrän i augusti. Får de nya villkoren träff på mig?

Ja, om du blir arbetslös under perioden 1 juni till och med 31 december 2020.

Om jag blir medlem i Journalistförbundet och a-kassan idag, gäller de nya villkoren även för mig?

Ja. Blir du medlem i en a-kassa innan den sista maj kan du tillgodoräkna dig hela maj och du kan även söka medlemskap i Journalistförbundet med startdatum 1 maj. Då gäller den förkortade kvalificeringstiden även för dig. Om du uppfyller alla övriga krav kan en ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen betalas ut om du blir arbetslös tidigast i augusti. 

Jag är med i ett annat fackförbund och har en inkomstförsäkring via det förbundet. Om jag byter till Journalistförbundet, gäller de nya villkoren även för mig?

Ja, om du uppfyller kraven så gäller de även för dig. När du byter fackförbund kan du tillgodoräkna dig kvalificeringstiden från inkomstförsäkringen som du haft via ditt tidigare fackförbund. 

Jag har utöver basförskringen även Bliwas tilläggsförsäkring. Gäller den sänkta kvalificeringstiden även för inkomstförsökringens tilläggsförsäkring?

Nej. Kvalificeringstiden för tilläggsförsäkringen är oförändrad, det vill säga 12 månader. 

Jag vill bli medlem i en a-kassa, kan ni på Journalistförbundet hjälpa mig med det?

Nej, a-kassorna är inte kopplade till oss fackförbund. Du måste själv kontakta en a-kassa för att bli medlem. Viktigt att du efteråt meddelar Journalistförbundets medlemsregister att du är medlem i en a-kassa så att vi kan registrera dig hos Bliwa. Du kan mejla medlemsregistret på medlemsregistret@sjf.se. 

Om jag vill få ut ersättning från inkomstförsökringen, kan ni på Journalistförbundet hjälpa mig med det?

Nej. Du måste kontakta Bliwa om du blivit arbetslös och fått ut ersättning från a-kassan. Du kan ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen på bliwa.se/minasidor


 

 

Senast ändrad 4 februari 2021