Foto: Journalistförbundet

Lägre avgift för fler i inkomstförsäkringen

Publicerad 18 maj 2020

Journalistförbundets styrelse har beslutat att avgiften för inkomstförsäkringen tillfälligt sänks till 15 kronor för alla medlemmar som har en månadsinkomst under 33 000 kronor. Detta som en konsekvens av att taket i a-kassan tillfälligt höjts. 

2016 beslutade förbundet att medlemmar som har angett att de är med i en a-kassa och har en inkomst under a-kassetaket på 25 025 kronor ska betala en avgift på 15 kronor i månaden för inkomstförsäkringens basförsäkring. Beslut togs även att medlem med inkomst över 25 025 kronor skulle betala 65 kronor per månad.

Höjt tak i a-kassan 
Med anledning av corona-krisen har regeringen beslutat att taket i a-kassan tillfälligt höjs till 33 000 kronor. Detta innebär att den högsta inkomstrelaterade ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen höjs så att personer med en månadsinkomst upp till 33 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna. Denna tillfälliga höjning gäller till årsskiftet. 

15 kronor i avgift för fler
Journalistförbundets styrelse har efter regeringens beslut bestämt att avgiften på 15 kronor fortsatt ska följa taket i a-kassan. Detta innebär att alla medlemmar med 33 000 kronor eller lägre kommer betala 15 kronor så länge den tillfälliga höjningen av a-kassetaket gäller. Medlem med inkomst över 33 000 kronor fortsätter betala 65 kronor per månad.

– Det är bra att taket i a-kassan har höjts. Corona-krisen har redan slagit hårt mot våra medlemmar med bland annat arbetslöshet som följd. Därför känns det bra att vi kan anpassa avgiften utifrån det högre tillfälliga taket i a-kassan, säger förbundets vice ordförande Tomas Backlund. 

Viktigt att alla är med
Journalistförbundets styrelse ser ett värde i att alla medlemmar som är registrerade i inkomstförsäkringen, oavsett inkomst, betalar och därmed intjäna kvalificeringstiden. Bland annat förändras inkomsterna under åren och den dag en medlem blir arbetslös kan inkomsten ha hamnat över taket. Då ska medlemmen kunna få ut ersättning. 

Tips: Vill du gå med i en a-kassa måste du vända dig direkt till a-kassan. Till exempel Journalisternas a-kassa. När du väl gått med i en a-kassa eller om du glömt att anmälda till oss att du redan är med, mejla vårt medlemsregister på medlemsregistret@sjf.se så kommer vi koppla på inkomstförsäkringen på ditt medlemskap.

Senast ändrad 4 februari 2021