Foto: Tor Johnsson

Branschens budskap: Stötta medier som drabbas

Publicerad 25 mars 2020

Idag deltog Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, tillsammans med andra företrädare för mediebranschen, i ett möte med kulturminister Amanda Lind. "Syftet med mötet var att ge en bild av läget i branschen och diskutera åtgärder för att stötta medier som drabbas av corona-krisen", säger Ulrika Hyllert.

På mötet redogjorde hon för vilka konsekvenser corona-krisen får för Journalistförbundets medlemmar.

– Vi hade ett möte med Amanda Lind i fredags och redan då lyfte jag behovet av att stötta frilansjournalisterna som redan drabbats hårt, säger Ulrika Hyllert.

Viktigt att stötta frilansjournalister som redan drabbats hårt

Vid mötet i förra veckan presenterade Journalistförbundet en krislista med förslag på åtgärder för att stötta så väl frilansar som de stora medieföretagen. Sedan dess har flera organisationer presenterat liknande listor.

– Det var intressant att mötas och gemensamt diskutera vilka åtgärder som behövs. Det blev uppenbart att om det inte sätts in resurser nu kommer det att få stora negativa konsekvenser under en lång tid framöver, säger Ulrika Hyllert.

Journalistförbundets medlemmar jobbar just nu under hård press. Nyhetstempot är uppskruvat och dessutom kommer en ekonomisk stress krypande när annonsintäkter försvinner och risken för nedskärningar ökar.

– Det finns en oro för privatekonomi men också för samhällsekonomin i stort. Det finns också en oro för vad eventuella nedskärningar kommer att betyda för möjligheten att leverera nyheter – hur vi ska klara vårt demokratiska uppdrag helt enkelt.  

Ett ekonomiskt stöd kan vara avgörande för de tidningar som har sämst ekonomi

På mötet med kulturministern lyfte Ulrika Hyllert behovet av att sätta in kraftfulla åtgärder snabbt. Mediestödet behöver akut förstärkas.

– De beslut som fattas nu kommer att ha påverkan på demokratin på väldigt lång sikt. Ett ekonomiskt stöd kan vara avgörande för de tidningar som har sämst ekonomi. Om vi inte lyckas rädda branschen nu lämnar vi fältet fritt för andra, oseriösa, aktörer, säger Ulrika Hyllert och fortsätter:

– Vi vet att det redan idag finns ett problem med desinformation som sprids, inte minst på nätet. Därför är det viktigt att det kommer ett stöd, så att medborgarna får den information de behöver. Inte bara i detta akuta läge utan även framöver.

Journalistförbundet har presenterat en rad åtgärder för att underlätta för förbundets frilansmedlemmar, men även medieföretagen har ett ansvar, menar Ulrika Hyllert.

– Det var viktigt för mig att lyfta ansvaret för frilansar i det här sammanhanget. Ska man få extra pengar krävs det att medieföretagen tar extra ansvar även för frilansarna som är väldigt ekonomiskt utsatta just nu.

Senast ändrad 7 maj 2020