Ny sajt mot hat och hot

Publicerad 22 oktober 2019

Nu finns en ny webbplats som ska hjälpa redaktioner och journalister att förebygga och hantera hat och hot. Syftet är att skapa en säkrare arbetsmiljö. På sajten finns information, verktyg och tips på hur kollegor kan stötta varandra.

Hatochhot.se har tagits fram av Prevent, i samarbete med Journalistförbundet och Medieföretagen (Almega).

Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande, hoppas att den ska bidra till öppnare samtal om hat och hot på redaktionerna.

– Vi är väldigt glada att sajten är på plats, eftersom hat och hot tyvärr fortfarande är en stor och viktig arbetsmiljöfråga. Det finns en stor efterfrågan på kunskap och ett behov av att arbeta mer systematiskt på redaktionerna. Webbplatsen ger dessutom kunskap om vad som händer i kroppen hos den som utsätts – fysiskt och psykiskt – vilket saknas på andra sajter, säger Ulrika Hyllert.  

Viktig arbetsmiljöfråga

Nästan 30 procent av landets journalister uppger att de blivit hotade. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet, gjord bland Journalistförbundets medlemmar våren 2019. Att förebygga och hantera hat och hot mot journalister och redaktioner är därför en viktig arbetsmiljöfråga. 

– Vi hoppas att sajten kan bli ett praktiskt stöd i redaktionernas förebyggande arbete och bidra till att mildra de negativa konsekvenser som hat och hot kan ha på hälsa och arbetsmiljö. Utöver fakta innehåller webbsidan också verktyg för att stötta en drabbad medarbetare samt diskussionsövningar på gruppnivå. Yttersta syftet med satsningen är att mildra de negativa konsekvenser som hat och hot kan ha på hälsa och arbetsmiljö, säger Hanna Johansson, projektledare på Prevent.

Både yttre och inre säkerhet

Hatochhot.se innehåller filmer, övningar och fakta. Sajten tar upp både yttre säkerhet, som skalskydd, och inre säkerhet, som till exempel mentala förberedelser inför riskfyllda uppdrag. Sajten ger även kunskaper om hur den som utsatts för hat och hot påverkas och hur personhot kan hanteras. Målgruppen är chefer, skyddsombud och medarbetare på mindre och medelstora redaktioner. 

Hans O Andersson, förhandlingschef på Medieföretagen, poängterar att webbplatsen vänder sig till alla på redaktionen och att den ger både kunskap, stöd och inspiration.

– När man står inför det här, jag säger när och inte om, så blir man skärrad. Webbplatsen visar att det finns andra som tänkt till hur man ska agera och den ger kunskap om hur man kan hantera hat och hot när det väl uppkommer. Vi vet att många mindre och medelstora redaktioner behöver ett handfast verktyg och hoppas att webbplatsen ska fylla en lucka i den här oerhört viktiga arbetsmiljöfrågan. 

Omtyckt och välbehövd utbildning

I våras lanserades en utbildning på samma tema, Hantera hat och hot på redaktionen. På den nya webbplatsen finns den information och de verktyg som tas upp i utbildningen. 

– Utbildningen har fått genomgående positiv respons och webbplatsen gör att vi nu kan sprida kunskapen från utbildningen till ännu fler, säger Ulrika Hyllert. 

Prevent är en ideell förening som verkar inom arbetsmiljöområdet. Syftet för föreningen är att i samarbete med huvudmännen Svenskt Näringsliv, LO och PTK förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. 

Senast ändrad 26 februari 2020