Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet uppmanar Bonnier News att stoppa avtalet

Publicerad 3 september 2019

I februari drog Bonnier News tillbaka sitt frilansavtal för sina frilansare, som arbetar mot koncernens magasin. Detta efter massiv kritik från bland flera upphovsrättsorganisationer. Efter sommaren företaget börjat skicka ut ett omarbetat avtal, som i sina huvuddrag är lika oskäligt nu som då. 

Avtalet bryter fullständigt mot upphovsrättsliga grundprinciper, bland annat genom att Bonnier News kräver att frilansare som jobbar för Bonnier Magazines & Brands och Expressen ska låta Bonnier News för noll (0) kronor i ersättning få använda och – inte minst – kunna överlåta frilansmaterialet till ett oändligt antal Bonnier-företag.

Med tanke på att Bonnier News har omkring hundra varumärken i sina dotterföretag är det en mycket omfattande upphovsrättslig användning som företaget kräver – gratis. 

– Förbundet uppmanar Bonnier News att omgående dra tillbaka avtalet, och att företaget accepterar att träffa företrädare för frilansarna, däribland oss i Journalistförbundet, för att hitta ett mer balanserat och skäligt avtal, säger Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif. 

Bonnier News är en av mediebranschens starkaste aktörer. En sådan aktör måste respektera upphovsrätten och respektera frilansarnas möjlighet att kunna verka som självständiga egenföretagare på en marknad. Allt annat är arrogans och maktfullkomlig.

Vi avråder våra medlemmar från att underteckna det nya avtal som Bonnier News har skickat ut. Har du fått avtalet uppmanar vi dig att kontakta vår frilansjour på frilansjouren@sjf.se för rådgivning. Övriga frågor kan besvaras av förhandlingschef Johan Lif på johan.lif@sjf.se 
 

Senast ändrad 26 februari 2020