Foto: Tor Johnsson

För otydlig lag om bildanvändning

Publicerad 17 juli 2019

SD-politikern Kent Ekeroth vann mot SVT i Patent- och marknadsdomstolen i målet om ”järnrörsfilmen”. I ett liknande fall gick domen i helt motsatt riktning. Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf menar att det råder begreppsförvirring kring bildanvändning på nätet.

– Det vore bra om målet prövas av Högsta domstolen, säger han.

Patent- och marknadsdomstolen meddelade dom den 15 juli i tvisten mellan SD-politikern Kent Ekeroth och SVT om den så kallade järnrörsfilmen som SVT använt i olika sammanhang. Filmen har till exempel visats på SVT:s hemsida, i nyhetsrapportering och nöjesprogram.

Samma domstol gav i en dom hösten 2018 Dagens Nyheter rätt i ett liknande mål. DN hade utan tillåtelse lagt ut KD-politikern Sara Skyttedals bilder på webben. Men i målet med "järnrörsfilmen" så förlorar däremot SVT mot Kent Ekeroth. Han har nu rätt till ersättning från SVT, bland annat för sina rättegångskostnader.
 
Domstolen ger i måndagens dom tillstånd för parterna att överklaga domen till Högsta domstolen, vilket är ovanligt.

Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf har tröttnat på domstolarnas otydlighet kring upphovsrätt.

– Det är alldeles för många oklarheter nu.

Det förekommer ett antal domar från svenska domstolar angående de rättsliga förutsättningarna för att fritt ta någon annans material för användning på nätet inom ramen för Upphovsrättslagens undantag. De fall det gällt har rört webbplatser som drivs av både större medieföretag och mindre aktörer.

– Domstolarna kallar vissa bildanvändningar på nätet för ”överföringar”  eller ”tillgängliggöranden”, vilket brukar leda till att användaren fälls – nu senast SVT. Detta medan man i andra fall i stället kallar bildanvändningen för en ”publicering” eller ”spridning”. Det sistnämnda brukar i regel innebära det motsatta, det vill säga att användaren frias, säger Olle Wilöf .  

– SVT:s användning i fallet Ekeroth verkar ha ansetts inte vara en ”publicering” enligt domstolen, till skillnad från vad samma domstol sa om DN:s bildanvändning i fallet Skyttedal, säger Wilöf.

En central skillnad mellan fallen om Kent Ekeroths och Sara Skyttedals filmer är att Ekeroths järnrörsfilm aldrig har gjorts offentlig med hans tillstånd. 

– Det vore bra om målet prövas av Högsta domstolen. Detta bland annat för att få rätsida på den begreppsförvirring som verkar sprida sig när det gäller bildanvändning på internet. Oavsett vad HD säger, så talar mycket för att Upphovsrättslagens regler om fria bildanvändningar måste klargöras och ändras, säger Olle Wilöf.

Senast ändrad 26 februari 2020