Foto: Tor Johnsson

Stöd på 30 miljoner till lokal journalistik 

Publicerad 20 juni 2019

Drygt 30 miljoner kronor kommer att delas ut av Myndigheten för press, radio och tv för att stötta lokal journalistik. Det presenterades under torsdagen. Viktiga medel enligt Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, men det behöver tillföras ännu mer resurser. 

– Vi ser hur nedbantningen av lokalredaktionerna fortsätter. Lokal journalistiken spelar en avgörande roll för demokratin i kommunerna. Det är viktigt att regeringen är beredd att satsa resurser för att motverka att de vita fläckarna breder ut sig, kommenterar Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande, dagens besked. 

Det här är första året som det gått att söka ett riktat stöd för insatser inom lokal nyhetsjournalistik i svagt bevakade områden. Enligt ett pressmeddelande från Myndigheten för press, radio och tv fick myndigheten in 130 ansökningar om totalt 103 miljoner kronor. Endast 30 miljoner kronor fanns enligt myndigheten att fördela. 

Viktigt att det finns medel att dela ut
Enligt Journalistförbundet måste mediestödet fortsätta öka under kommande år. Det behöver tillföras mer pengar.
– Det är olyckligt att det blev så lite pengar över till det nya mediestödet för lokal journalistik. Om det ska vara värt att lägga tid och kraft på att söka stödet är det viktigt att det faktiskt finns medel att dela ut, säger Ulrika Hyllert.

Måste bli enklare att söka 
Redan i Journalistförbundets remissvar kring det nya lokala mediestödet kritiserade förbundet att ansökningsförfarandet är komplicerat, ett farfarande som Journalistförbundet vill ses över inför kommande år. 
– Det är många faktorer som ska vara uppfyllda för att ett företag ens ska vara kvalificerat att söka stödet. Att det är krångligt att söka i kombination med att det inte finns så mycket pengar att dela ut riskerar att leda till att få söker stödet framöver, kommenterar Ulrika Hyllert.

Senast ändrad 27 februari 2020