Foto: Fredrik Sandberg/TT

Frilansrekommendationen höjs 2019

Publicerad 12 november 2018

Journalistförbundets förbundsstyrelse har beslutat att höja frilansrekommendationen med 1,8 procent från och med 1 januari 2019. Det beror dels på ökade genomsnittslöner bland anställda journalister och dels på att de nya kollektivavtalen innehåller kostnadsökningar på just 1,8 procent. Även för fasta frilansarvoden rekommenderas en höjning med 1,8 procent för 2019.

Frilansrekommendationen för 2019 består av två delar:

  • En rekommenderad uppräkning av befintliga arvoden med 1,8 procent
  • Ett krontalsbelopp som är baserat på medellönerna i journalistbranschen. Detta belopp är från den 1 januari 2019 1 014 kronor i timmen.

Den som har ett arvode som följt de senaste årens rekommenderade höjningar ska alltså enligt rekommendationen höja detta med 1,8 procent. Ett sänkt arvode är inte i enlighet med rekommendationen.

Läs mer om frilansrekommendationen

Senast ändrad 2 mars 2020