Låt inte goda idéer fastna i fikarummet – skriv en motion!

Publicerad 17 januari 2018

Alla medlemmar, klubbar och distrikt har rätt att lägga förslag till kongressen om hur Journalistförbundet ska arbeta och vilka frågor förbundet ska driva. Om många medlemmar står bakom ett förslag får det extra tyngd. Ta därför upp frågan om motioner både i klubben och i distriktet.

Det går också att skriva motioner om ni har synpunkter kring till de förslag som förbundsstyrelsen lägger fram till kongressen. Hittills har förbundsstyrelsen beslutat att lägga förslag om nya stadgar, ny handlingsplan och nytt idéprogram. Du hittar förslagen här.

Här hittar du allt om Journalistkongressen 2018 – hur du skriver motioner med mera:
www.sjf.se/kongress

Här hittar du tips om hur klubben förbereder, kallar till och håller årsmöte

Senast ändrad 5 mars 2020