Förbundsstyrelsen föreslår nya stadgar, ny handlingsplan och nytt idéprogram

Publicerad 14 december 2017

Journalistförbundets styrelse har tagit fram förslag till nya stadgar, ny handlingsplan och nytt idéprogram. Förslagen kommer att behandlas på förbundets kongress 10-12 april 2018. Förbundsstyrelsen lägger förslagen redan nu så att medlemmarna får chansen att påverka innehållet innan kongressen tar slutgiltiga beslut.

Förbundsstyrelsens förslag angående nya stadgar för Journalistförbundet innehåller förändringar på två områden. Förslaget kan sammanfattas så här:

• Kriterierna för medlemskap vidgas. Den som arbetar med "journalistiska och/eller andra redaktionella arbetsuppgifter" vid svenska eller i Sverige verksamma medier ska kunna vara medlem.
• Den interna organisationen förändras. Distrikten ersätts av riksklubbar. Utöver detta öppnas för möjligheten att bilda intresseföreningar.
• Stadgarna blir enklare att läsa och innehåller färre regler.

Precis som det finns för innevarande kongressperiod läggs förslag på en ny handlingsplan, med fokus på den kommande kongressperioden 2018-2021, och ett långsiktigt idéprogram som visar vad Journalistförbundet står för.

Om det är något som du som medlem – eller din klubb, sektion eller ditt distrikt – saknar, vill ta bort eller ändra i förslagen kan du skriva motioner utifrån handlingsplanen, idéprogrammet eller förslaget om de nya stadgarna.

Så kan du som är medlem i Journalistförbundet påverka förslagen:

Motionera

Skriv en motion till kongressen om vilka frågor och insatser du tycker ska styra Journalistförbundets arbete de närmaste åren. Du hittar information om hur du skriver och skickar in motioner här. Sista dagen för att skicka in motioner är den 20 februari 2018.

Diskutera

Medlemmar kan också gå med i Facebook-gruppen ”Journalistkongressen 2018” och diskutera förslagen till ny handlingsplan, nytt idéprogram och nya stadgar. På Twitter använder vi hashtagg #sjfkongress.

Läs förbundsstyrelsen förslag angående nya stadgar (pdf)
Läs förbundsstyrelsens förslag till handlingsplan 2018-2021 (pdf)
Läs förbundsstyrelsens förslag till idéprogram (pdf)

Läs mer om Journalistkongressen 2018 på www.sjf.se/kongress.

Senast ändrad 5 mars 2020