Foto: Journalistförbundet

Journalister – en samhällsviktig grupp

Regeringen beslutade 20 mars 2020 vilka yrkesgrupper som ska ha rätt till barnomsorg om skolorna stänger. Journalister tillhör en av dessa samhällsviktiga yrkesgrupper. 

Beslutet innebär att journalister har rätt till barnomsorg även om förskola och grundskola skulle stängas. Det är dock inte alla journalister som kommer att omfattas av regelverket. Enligt förarbetena till förordningen omfattas personer som jobbar med ”produktion och distribution av dagstidningar, radio och tv, webbaserad information och sociala medier”.

Av förarbetena framgår vidare att rätten till barnomsorg förutsätter att det inte finns någon annan vårdnadshavare som kan ta ansvar för barnet.

MSB har tagit fram föreskrifter och allmänna råd som närmare beskriver vilka personer som har rätt till barnomsorg. När det gäller journalister framgår det av MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet att det är personer som jobbar med "framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation" som avses. I de allmänna råden nämns som exempel "journalistisk- och redaktionell verksamhet avseende nyheter, granskande och samhällsinformation inkluderat tekniskt stöd och drift av intern infrastruktur".

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (msb.se).

Senast ändrad 22 mars 2024