Sektionerna

Som frilansmedlem blir du automatiskt ansluten till en frilanssektion. Tillsammans kan ni arbeta för frågor som berör er. Sektionerna anordnar också egna aktiviteter: kurser och sociala aktiviteter till exempel. 

Frilans Syd har tillsammans med klubben på Sydsvenskan ser till att frilansarvodena höjs årligen. Mälardalens frilansklubb hjälper och stöttar nya frilansar som sagts upp på de stora tidningarna när mediehusen genomförde stora besparingspaket. Södra Norrlands frilanssektion har anordnat kurser för sina medlemmar och Västra frilansklubben har haft mentorsprogram för nyanlända journalister

Det här är bara några exempel på vad våra frilanssektioner gör. Egentligen är det bara tiden och den egna fantasin som sätter gränser. 

Ett bra första steg är att mejla din sektion och kolla om de har något på gång. Kanske ska de precis ha någon social aktivitet eller kanske en kampanj mot låga arvoden. Om du inte vet vilken sektion du är med i kan du kolla det genom att gå in på Mina Sidor.

Här hittar du våra sektioner:

Medietextarna
Södra Norrland
Mälardalen
Syd
Värmland
Västerbotten
Västra
Östergötland

För att kontakta de sektioner som inte har en egen hemsida kan du vända dig till Frilans Riks som hjälper dig att nå rätt person. .

Senast ändrad 31 augusti 2020