Foto: Journalistförbundet

Avrådan för avtalsförslag från LO Mediehus 

Publicerad 21 december 2023

Journalistförbundet avråder medlemmar som på frilansuppdrag arbetar för LO Mediehus att acceptera nya avtalsförslag med överenskommelser om gratis återanvändning av sålda bilder och texter. Eller överenskommelser där återanvändning inkluderas i ett engångsbelopp vid första arvodet. 

Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf har i ett brev kontaktat LO Mediehus. Detta efter att medlemmar i Journalistförbundet blivit informerade av LO Mediehus att det skulle finnas en överenskommelse mellan LO Mediehus och Journalistförbundet om gratis återanvändning. En överenskommelse som inte finns. I brevet skriver Olle Wilöf:

”För att undvika eventuella missförstånd finns det inget som helst godkännande från Svenska Journalistförbundet, eller enskilda organisationsled inom förbundet, t ex i avtal med LO Mediehus, att texter/bilder eller annat skyddat material ska kunna (åter)användas gratis eller för en engångssumma. 

Återanvänds exempelvis fotografier som arkivbilder ska ersättning såsom tidigare skett arvoderas i relation till omfattningen på användningen. Och på samma sätt: Om artiklar återanvänds fler gånger än den sedvanliga "publiceringen en gång" ska denna återanvändning också arvoderas i relation till användningen.

Jag hoppas att jag med detta brev varit tydlig och klargjort Journalistförbundets ståndpunkt.”

Ny lagstiftning gäller

Journalistförbundet skriver i brevet till LO-Mediehus att Journalistförbundet utgår ifrån att LO Mediehus hädanefter lever upp till 27 och 29 §§ Upphovsrättslagen, som ger upphovspersoner en rätt till skälig ersättning när texter/bilder eller annat skyddat material återanvänds. 

Hjälp till dig som frilans

Behöver du som medlem i Journalistförbundet hjälp eller råd i denna fråga, kontakta vår frilansjour eller Journalistförbundet Rådgivning.

Senast ändrad 21 december 2023