Foto: Journalistförbundet

Fackligt arbete för frilansar prioriteras av FS

Publicerad 30 november 2023

Den frilansfackliga verksamheten är hela förbundets angelägenhet. Det har förbundsstyrelsen, FS, slagit fast. Samt beslutat att arbetet med frilansfackliga frågor ska prioriteras. Två resultat av att förbundsstyrelsens rapport om finansiering och arvodering av frilansfackligt arbete blivit klar. 

Det är journalisten Kent Werne som under 2023, på uppdrag av förbundsstyrelsen, tagit fram rapporten ”En reformerad finansiering och arvodering av frilansfackligt arbete”. Frågor som förbundsstyrelsen arbetat med sedan kongressen 2018. 

Flera "avgörande nycklar"

I rapporten fokuserar Kent Werne på hur frilansverksamheten i vårt förbund idag finansieras, resurserna fördelas och hur det fackliga arbetet arvoderas. ”Avgörande nycklar i arbetet för bättre frilansvillkor, ja för ett stärkt journalistkollektiv”, som Kent Werne själv skriver i rapportens förord. 

I rapporten, som finns att läsa i sin helhet nedan, föreslår bland annat utredaren en ny enhetlig och ändamålsenlig arvodering för frilansfackliga i Journalistförbundet. Och att ansvarsfördelning, samarbete och stöd förbättras. 

Beslut om flera uppdrag

Rapporten redovisades för förbundsstyrelsen under ett internat den sista veckan i oktober 2023. Förbundsstyrelsen slog på mötet fast att den frilansfackliga verksamheten är hela förbundets angelägenhet och beslutade att prioritera frilansfackliga frågor framåt. Samt att ge förbundets kansli flera inledande uppdrag att bereda under 2024: 

  • Att se över klubb- och sektionsavgifter för att åstadkomma en enhetlighet och enkelhet samtidigt som självbestämmandet ska beaktas.
  • Att tillsammans med en referensgrupp ta fram en arbetsordning med en tydlig arbetsfördelning. Utgångspunkten ska vara allas ansvar för det kärnfackliga arbetet och så nära medlemmen som möjligt.
  • Att ta fram ett enhetligt system för uppdragsbeskrivningar samt arvodering där inflytande och engagemang tas till vara.

Viktigt att stärka det fackliga arbetet

Journalistförbundet ordförande Ulrika Hyllert kommenterar förbundsstyrelsens beslut i sina inledande ord till den publicerade rapporten:

”Extra stolt är jag över att förbundsstyrelsen vill tydliggöra vikten av frilansfackligt arbete och frilansars villkor för alla delar av förbundet genom att vid senaste styrelsemötet slå fast att den frilansfackliga verksamheten är hela förbundets angelägenhet. För mig som ordförande är det en självklarhet, men samtidigt tror jag det är nödvändigt att ibland också slå fast självklarheter för att få kraft och en riktning att förändra till det bättre. Jag tror att vi som fackförbund alltid behöver arbeta med att stärka det fackliga arbetet oavsett hur vi får betalt för vårt arbete, och då är beslutet en viktig del av det.”

Läs hela rapporten

Som medlem i Journalistförbundet kan du läsa hela rapporten här.
 

Senast ändrad 14 december 2023