Ulrika Hyllert: Låt ingen stå upp mot odemokratiska krafter ensam!

Publicerad 31 juli 2023

Tidigare i sommar medverkade Ulrika Hyllert i mångfaldsparaden i Almedalen, och höll ett tal på stora scenen. "Vi ska kroka arm oftare, backa varandra när det handlar om våra grundläggande rättigheter och stärkandet av demokratin", sa hon, bland annat. 

Här nedan kan du läsa hela Ulrika Hyllerts tal:

"Tack för att jag har fått förtroendet att tala här idag på mångfaldsparaden.

Jag ska prata om det som jag värnar om mest: Vår rätt att samlas här idag. Det vill säga mötesfriheten, vår rätt att uttrycka oss. Det vill säga yttrandefriheten, vår rätt att organisera oss. Det vill säga föreningsfriheten, vår rätt att tro på vad vi vill – religionsfriheten. Och så det som är min vardag: Pressfriheten – att var och en får starta en tidning och skriva vad den vill. 

Det här är några av de fri- och rättigheter som står i den svenska regeringsformen och som är grunden för den liberala demokratin. I en liberal demokrati finns också skydd för minoriteter, det vill säga att majoriteten inte fullt ut kan bestämma över alla andra. Det finns också skydd mot diskriminering.

Precis som många av er som är här idag så har jag har deltagit i många Pride-firanden. Jag har också varit aktiv inom RFSL. Det är ju lätt att rabbla de där rättigheterna i regeringsformen, men många av er vet att det har ett pris att engagera sig för självklara mänskliga rättigheter som tex hbtqi-rättigheter.

Jag ska inte måla upp en onödigt svart bild, man ska inte ropa varg i onödan. Men vi som har gått i den här paraden tidigare och fått nazisternas spott i ansiktet och vi som helst inte går själva från ett seminarium som retat upp högerextrema. Vi vet att vi inte kan vara naiva. Och att stå upp för mänskliga rättigheter håller på att politiseras av fler än den lilla, lilla gruppen nazister.

Men för att vara saklig, det är också en viktig princip. Sverige ligger bland de högst rankade i världen när det gäller hur stark demokratin är. Men vi har saker att jobba med, demokrati är inte något man har, det är något man gör.

För hot, hat och våld tystar. Trots de grundlagsskyddade rättigheterna.

Igår hölls en manifestation för Ing-Marie Wieselgren. Hon drabbades av det som inte ska hända. Jag har djup respekt för dem som i år väljer att inte alls delta i Almedalsveckan – eller ni som väljer att i vardagen, i föreningslivet eller arbetslivet göra val som minskar utsattheten för hot, hat och våld.

Jag ska berätta en oroande sak om dem som jag företräder, journalisterna. Trovärdig och fri journalistik är grundläggande för demokratin, det är något jag alltid bär med mig i mitt uppdrag som ordförande.

Men visste ni att nästan fyra av tio journalister i Sverige väljer bort att rapporterna om ett ämne för att undvika hot och hat? Och att nästan hälften anpassar rapporteringen för att slippa hot och hat. Det betyder att det finns viktiga frågor som inte kommer att bli tillräckligt belysta, granskningar som aldrig blir gjorda och problem som ni aldrig kommer att få höra om. 

De ämnen som triggar mest hat och hot är migration, diskriminering, kriminalitet och jämställdhet. Journalister med utländsk bakgrund drabbas oftare av hot och hat. Jag tror att de journalistiska röster som bidrar med perspektiv, bredare kompetens och fler erfarenheter i högre utsträckning lämnar yrket helt. De rösterna tystnar. Det är ett allvarligt demokratiskt problem. Men det är inte bara journalister som anpassar sig. Andra som tystnar är politiker, opinionsbildare, forskare, aktivister, föreningsaktiva. Det demokratiska samtalet kräver att alla vill och kan delta, även du som privatperson.

Så vad vet vi om demokrati? Vad kan vi som medborgare och engagerade vara uppmärksamma på om vi vill skydda och stärka demokratin? Ett globalt forskningsprojekt om demokrati där forskare på Göteborgs universitet är med heter V-dem. De säger att det man ska se som varningssignaler i en demokrati är ett försvagat utrymme för civilsamhället, uppluckrad yttrandefrihet, krympande utrymme för akademiker och ökad statlig kontroll av media.

Jag vet att ni här känner till att innan rättigheterna inskränks så pekas minoriteter ut som problem på olika sätt. Polarisering är en känd metod för politiska grupper som vill försvaga demokratin. Det kan också handla om att personer anklagas oskyldigt för förtal eller påhittande anklagelser och att man skrämmer medierna.

Det vi kan göra är att vara vaksamma, alltid reagera, väcka opinion. Och sluta upp bakom dem som vågar ta debatten. Här tror jag vi ska kroka arm oftare, backa varandra när det handlar om våra grundläggande rättigheter och stärkandet av demokratin.

Det som RFSL Gotland gör genom mångfaldsparaden är så fantastiskt, ni samlar oss kring viktiga grundläggande värden. Jag är så tacksam för alla som bidragit till att det här blir av. Stort tack, jag vet att det kostar på.

Forskarna som mäter demokrati säger att det som kan pressa tillbaka antidemokratiska förändringar är folkliga protester. Med er här så känner jag mig trygg. Och jag vet också att vi har kraften att vara solidariska och ställa upp för dem som bor i länder där diktaturen är ett faktum eller demokratin urholkas. Där deltagande i en sådan här manifestation skulle innebära utfrysning, fängslande eller döden.

Civilsamhället och föreningslivet är en oerhörd kraft. Så håll koll på de rättigheter som ger förutsättningar för oss alla. Föreningsfriheten, mötesfriheten och yttrandefriheten. 

Låt ingen stå upp mot odemokratiska krafter ensam. Tillsammans gör vi demokrati!

TACK"

Se bilder från mångfaldsparaden här.

Senast ändrad 31 juli 2023