Foto: Journalistförbundet

Digitala presskort kan bli verklighet i höst  

Publicerad 5 juli 2023

Journalistförbundet kan i slutet av 2023 komma att erbjuda medlemmar digitala presskort, tillika medlemskort. Beslut om en övergång till digitala kort kan tas av förbundsstyrelsen i september. 

Förra året gav förbundsstyrelsen i uppdrag till förbundets kansli att se över möjligheten att införa digitala medlems- och presskort. En digital lösning kan vara på plats redan senare i år, efter att förbundet i juni fått besked om kraftigt ökade kostnader för tillverkning och hantering av dagens fysiska presskort.

Ökad tillgänglighet

I dag har 19 procent av förbundets 13 600 medlemmar ett presskort utfärdat av Journalistförbundet. Att öka möjligheten för fler att införskaffa ett presskort, oavsett var i Sverige personen bor, är ett av huvudskälen till att förbundsstyrelsen inlett ett arbete för en digitalisering. 

Under pandemiåren 2020–2022 var det tydligt att dagens system med presskortshandläggare är sårbar. Dels för att det inte finns presskortshandläggare i hela landet, men även att öppettider för ansökan och utlämning under perioder begränsats.

Finska Journalistförbundet en föregångare

Journalistförbundet i Finland har idag ett digitalt presskort, som hämtas via en app. En likande lösningen kan bli aktuell även för Sverige. 

Det finns inte något förslag om att de internationella presskorten som svenska Journalistförbundet utfärdar på uppdrag av Internationella Journalistfederationen, IFJ, ska bli digitala. De ska fortsatt utfärdas som fysiska kort.

Beslut av FS i september

I förbundets stadgar står det under § 12 att varje medlem har rätt till ett medlemskort och att det är förbundsstyrelsen, FS, som beslutar dess utformning och distribution.  

Beslut om dagens fysiska kort ska ersättas med ett digitalt medlemskort, tillika presskort, kan tas av förbundsstyrelsen i september 2023. 

Mer information kommer att publiceras på sjf.se i september 2023. 

Senast ändrad 6 september 2023