Foto: Tor Johnsson

Välkommen utredning om stöd till tidskrifter

Publicerad 8 juni 2023

Idag presenterade kulturminister Parisa Liljestrand en ny utredning som ska titta på möjligheterna att införa ett särskilt tidskriftsstöd, vid sidan av det befintliga mediestödet. Journalistförbundets ordförande, Ulrika Hyllert, välkomnar beskedet.

– Det är viktigt och välkommet att regeringen nu signaler att den vill stötta tidskrifterna och tar ett helhetsgrepp kring förutsättningarna för branschen, säger Ulrika Hyllert.
 
Utredningen ska bedöma behovet av ett tidsbegränsat transformationsstöd till tidskrifter som bedriver samhälls- och nyhetsjournalistik. Utredningen ska också definiera vad som kännetecknar tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik.

– Tidskrifterna fyller en viktig funktion på mediemarknaden. De bedriver en journalistik som inte bara är uppskattad av många läsare utan också fyller en viktig demokratisk funktion, säger Ulrika Hyllert.
 
Utredare är Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet, och utredningens förslag ska presenteras 15 mars 2024.
 
Behovet av att utreda ett särskilt mediestöd var något som lyftes bland annat inom ramen för mediestödsutredningen (Ds 2022:14) som presenterades förra året. Journalistförbundet påtalade i sitt remissvar på mediestödsutredningen behovet av att utreda frågan närmare med inriktningen att det bör handla om ett särskilt stöd just till tidskrifter.

Senast ändrad 8 juni 2023