Foto: Sveriges riksdag

Sverige får inte kompromissa om SLAPP

Publicerad 4 maj 2023

Tidningsutgivarna, Civil Rights Defenders, Journalistförbundet och Reportrar utan Gränser har idag gemensamt skrivit till riksdagens justitieutskott. Vi uttrycker oro över utvecklingen när det gäller det föreslagna så kallade SLAPP-direktivet. Vi har tidigare lyft vikten av att Sverige inom ramen för det pågående ordförandeskapet verkar för ett starkt skydd mot SLAPP.

I brevet påminner organisationerna om vad som tidigare beskrivits som en ”preliminär svensk ståndpunkt”:

”Regeringen välkomnar kommissionens initiativ för att motverka att rätts­pro­cesser används som ett medel för att tysta journalister, människo­rätts­för­svarare och andra som deltar i den offentliga debatten. Ett fritt menings­utbyte och en fri åsiktsbildning är hörnstenar i en livskraftig demo­krati. För­slaget kan bidra till att öka skyddet för journalister, människorättsförsvarare och andra som utövar sin yttrande- och informationsfrihet i Sverige från ogrundade rättsprocesser i andra länder.”

De fyra organisationerna uppmanar ledamöterna i justitieutskottet att ta initiativ till att för regeringen med tydlighet klargöra den svenska ståndpunkten.

Nedan finns hela brevet samt organisationernas tidigare brev till den svenska representationen i Bryssel att läsa.

Senast ändrad 4 maj 2023