Sverige måste stå upp för yttrandefriheten i EU

Publicerad 18 april 2023

Journalistförbundet har idag 18 april – ihop med Tidningsutgivarna, Reportrar utan gränser Sverige och Civil Rights Defenders – skickat ett brev till den svenska representationen i Bryssel. Vi kräver i brevet att Sverige, som ordförandeland i EU, värnar yttrandefriheten i förhandlingar som just nu pågår om ett nytt direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk.

Det så kallade SLAPP-direktivet presenterades av EU-kommissionen för ett år sedan. Under förhandlingarna i rådet har det presenterats ett kompromissförslag som kraftigt minskar skyddet för den som utsätts för SLAPP, rättsprocesser som dras igång för att tysta och hindra exempelvis granskande journalister. 

Vi skriver i brevet:

”Vi har förståelse för att Sverige som ordförandeland tar på sig en roll som medlare i förhandlingarna för det förevarande lagförslaget. Emellertid borde detta inte stå i strid med att Sverige samtidigt står upp för demokratiska värden och mer rättssäkert Europa i den här frågan, vilket även utgör en av pelarna i det svenska ordförandeskapets prioriteringar. Europa befinner sig i en tid när det demokratiska utrymmet krymper och det är därför viktigt att Sverige nu agerar i enlighet med vår långa demokratiska historia genom att fortsatt vara en röst som värnar om yttrandefriheten.”

Senast ändrad 18 april 2023