Samarbete ska bädda för bättre frilansvillkor

Publicerad 5 maj 2023

Frilanskalkylatorn och frilansrekommendationen är två viktiga verktyg i vårt arbete för att uppnå skäliga arvoden för frilansjournalister. Men hur kan den som är facklig i en frilanssektion eller på en arbetsplats lägga upp arbetet så att vi tillsammans arbetar för bättre frilansvillkor? Kolla in vår frilansstrategi som förbundsstyrelsen nu sett över och uppdaterat.  

Styrkan med att arbeta tillsammans är att vi kan förändra. Här fyller förbundets frilansstrategi en viktig roll då den lyfter framgångsfaktorer och praktisk ansvarsfördelning i vårt arbete med frilansfrågor i förbundet. Förutom arvoden är upphovsrätten en central fråga i arbetet. Styrkan i strategin ligger i att den omfattar såväl förbundets styrelse, klubbar och sektioner. Och den riktar sig både till frilansar och anställda.

− Dåliga villkor i mediebranschen påverkar alla, oavsett anlitandeform. Till exempel kan låga arvoden och dåliga upphovsrättsavtal fresta arbetsgivare att ersätta anställningar med billigt frilansmaterial. Det behövs en ömsesidig förståelse och en löpande dialog mellan frilansar och arbetsplatsklubbar för att stoppa en sådan utveckling. Och se till att villkoren kan förbättras, säger Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande.
 

Senast ändrad 9 maj 2023