Foto: Journalistförbundet

Välkommet förslag om lättnader i a-kassan 

Publicerad 22 mars 2023

Journalistförbundet välkomnar regeringens förslag om att dagens tillfälliga lättnader i a-kassan ska gälla tills vidare. Något som bland annat underlättar vid arbetslöshet för frilansar med eget företag. 

Journalistförbundet har tillsammans med andra organisationer och fackförbund inom den fackliga centralorganisationen TCO och samarbetsorganisationen Klys krävt att de lättnader som infördes i samband med pandemin ska permanentas. Bland annat har Journalistförbundets krav rört de frilansmedlemmar med eget företag som tidigare haft svårt att få ersättning från en a-kassa. 

– Frilansjournalister är en sårbar och utsatt grupp som redan drabbats av inflationen och en tuffare ekonomisk verklighet. Det är extra viktigt att de sociala skyddsnäten utvecklas så att även egenföretagare i vår bransch får ett rimligt skydd, sa Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert i samband med regeringens besked i november 2022 om att de tillfälliga lättnaderna i a-kassan skulle fortsätta gälla även under 2023. 

Det är regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna som i en ny proposition om arbetslöshetsförsäkringen föreslår att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Förslaget omfattar även den tillfälliga möjligheten för regeringen att meddela undantag från den så kallade femårsregeln för företagare ska gälla tills vidare.

Reglerna som föreslås gälla tills vidare

Förslaget om att dagens tillfälliga lättnader i a-kassan ska gälla tills vidare innebär bland annat: 

Undantag från femårsregeln för egenföretagare
Förslaget innebär bland annat att frilansmedlemmar med eget företag även fortsatt kan lägga sitt företag vilande och samtligt fortsätta med visst arbete i företaget, utan att förlora sin rätt till a-kassa. Det ska även fortsatt vara möjligt att lägga sitt företag vilande vid fler tillfällen än ett, under en femårsperiod. Tidigare kunde företaget endast läggas vilande en gång under en femårsperiod.

Färre karensdagar för samtliga
Förslaget innebär att det även fortsatt finns två karensdagar i inledningen av en ny period med a-kassedagar. Under dessa två dagar får den arbetssökande inte någon ersättning. Detta kan jämföras med sex karensdagar, som gällt tidigare. 

Enklare att uppfylla ett arbetsvillkor för samtliga 
Förslaget innebär att det även fortsättningsvis blir enklare att nå upp till arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. För att uppfylla kraven behöver personen:

  • Ha arbetat minst 60 timmar i månaden under sex månader eller
  • 420 timmar under sex månader i följd med minst 40 timmar under varje månad. 

Förutom arbetsvillkoret finns även ett medlemsvillkor i arbetslöshetsförsäkringen. Den innebär att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader för att kunna få en ersättning som är baserad på din tidigare inkomst. Samt att du uppfyller arbetsvillkoret inom den tiden du har varit medlem i a-kassan.

Läs propositionen här

Läs regeringens pressmeddelande här. 

Senast ändrad 22 mars 2023