Foto: Journalistförbundet

Medietextarna på väg bilda egen riksklubb

Publicerad 21 mars 2023

I år firar Medietextarna tio år i förbundet, och på lördag 25 mars är det dags för årsmöte. Tanken är bland annat att beslut om att bilda egen riksklubb ska klubbas. Linus Kollberg, ordförande i Medietextarna, berättar mer.

Varför bildar ni en ny riksklubb och vad kommer det att innebära?

– Vi bildar en ny riksklubb för att bättre kunna driva våra frågor inom förbundet. Vi har delvis andra problem, andra arvodesmodeller och framförallt andra motparter än frilansjournalisterna, vilket gör det mer praktiskt för oss att vara självständiga. Tyvärr har vi heller inte kunnat bidra särskilt mycket till Frilans riks övriga verksamhet genom åren. Att bilda en egen klubb ger oss också lite bättre ekonomiska resurser. Det här är något vi har funderat på länge, men nu var tiden mogen, bland annat på grund av fotografernas inträde som självständig riksklubb i förbundet, säger Linus Kollberg och understryker vikten av att ändå fortsätta samarbeta på bästa sätt med övriga delar av förbundet. 

Linus Kollberg frilans

Kan du berätta något om ert förslag till nya stadgar?

– I allt väsentligt liknar de nya stadgarna våra gamla. Största skillnaden är nog att vi har en lite tydligare struktur för hur styrelsen ska se ut och lagt till som första paragraf att klubben har till uppgift "att genom facklig kamp verka för goda arbetsvillkor för undertextare".

 Ni firar tio år i förbundet i år. Hur har det varit, vad är det viktigaste ni gjort?

– Svårt att säga vad som har varit viktigast, men jag tror att de två saker som har gjort störst avtryck under de här åren är våra riktlinjer för undertextning och svartlistningen av Iyuno (båda sakerna skedde 2020). Det senare ledde fram till ett frilansavtal med Iyuno-SDI, något vi redan hade med SMT sedan tidigare. På de här tio åren har vi också knutit viktiga internationella kontakter genom den europeiska paraplyorganisationen AVTE, som vi har fått (och gett) mycket inspiration av. Vi har även byggt upp en mycket aktiv och välbesökt undertextargrupp på Facebook som är en viktig resurs för flera hundra aktiva undertextare, där vi kan nå ut med information till många som inte är våra medlemmar.

Vem kan vara medlem i Medietextarna?

– Alla som jobbar helt eller delvis med undertextning på frilansbasis. Anställda undertextare får gärna vara intressemedlemmar.

Senast ändrad 23 mars 2023