Foto: Journalistförbundet

Så vill medlemmar möta framtidens arbetsliv 

Publicerad 23 januari 2023

Högre lön/arvode, mer kompetensutveckling och rimlig arbetsbörda. Det är vad som rankades högst när vi frågade medlemmarna vad som är viktiga villkor för framtiden och vad förbundet ska jobba för i avtalsrörelsen 2023. 

Det var i december 2022 som förbundet bjöd in medlemmar att svara på en enkät om framtidens arbetsliv. Enkäten var möjlig att fylla i på förbundets hemsida från 6 december 2022 fram till 11 januari 2023. 405 personer valde att svara och resultatet finns sammanställt nedan. Flera svarsalternativ var möjliga att välja under respektive fråga. 

Många vill öka sin kompetens

På frågan ”Vad behöver du för att klara framtida utmaningar i ditt yrke?” fick kompetensutveckling, bättre balans mellan arbete och fritid samt trygghet flest svar.

Fråga: Vad behöver du för att klara framtida utmaningar i ditt yrke?

Mer kompetensutveckling
Bättre balans arbete/fritid
Trygghet
Mer inflytande
Bättre digitala verktyg
Motverka trakasserier, hot och våld
Starkare försvar av upphovsrätten

230 svar
212 svar
195 svar
109 svar
95 svar
73 svar
61 svar

57 %
52 %
48 %
27 %
24 %
18 %
15 %

Obs! Om du använder mobil, ha den liggande för att tabellen ovan ska bli tydligare.

I frisvaren var det många som lyfte löner/arvoden och vikten av att medieföretagen satsar på de stora resurser de har i form av befintlig personal. Att man behåller och kompetensutvecklar istället för att låta LAS-karusellerna gå varv efter varv. Exempel på frisvar:

”Det måste bli slut på de korta anställningarna i branschen. Vi har förstört livet för tre generationer journalister. Det är kortsiktigt, dyrt och nu vill inte längre duktiga människor bli journalister. Tacka fan för det.”

”Höjda löner för att behålla kompetenta medarbetare - och för att locka framtida journalister.”

”Att arbetsgivare förstår mer om hur det är att frilansa. Att arvodena precis som lönen höjs varje år. Att public service inte lasar ut på slentrian.”

”Att även de äldre ses som en resurs och inte som en black om foten och att lång erfarenhet premieras.” 

”Bättre betalt för undertextare. Att kanaler tar ansvar när de upphandlar och kräver kvalitet och erfarenhet.”

Bra betalt bidrar till balans

När vi frågade vad man behöver för att skapa en bra balans i en ständigt uppkopplad tillvaro där gränsen mellan fritid och arbete tunnats ut – så svarade flest högre lön/arvode, möjlighet att jobba helt eller delvis på distans samt flexibilitet för både en själv och chefen.

Fråga: Vad behöver du för att skapa en bra balans i en ständigt uppkopplad tillvaro där gränsen mellan fritid och arbete tunnats ut?

Högre lön eller arvode
Jobba helt/delvis på distans
Flexibilitet, både för mig och chef
Kortare arbetstid
Betald friskvård
Kunna koppla bort jobbet
Större inflytande schemaläggning

240 svar
215 svar
159 svar
154 svar
147 svar
138 svar
88 svar

59 %
53 %
39 %
38 %
36 %
34 %
22 %

Obs! Om du använder mobil, ha den liggande för att tabellen ovan ska bli tydligare.

I frisvaren var det många som lyfte vikten av att ha mer tid för återhämtning under året och att satsa mer på medarbetares hälsa. Men flera tog också upp att de otrygga anställningarna skapar obalans för alla, och att dessa behöver minska rejält för att uppnå balans. Exempel på frisvar:

”Fler semesterdagar.”

”Friskvård på arbetstid.”

”Mer tid för varje artikel eller inslag, mindre tokstress och kvantitetsfokus.”

”Det här är en bagatell, jämfört med de otrygga anställningarna. Hela vår bransch är i kris, då måste facket kunna fokusera på väsentligheterna. Jag är fast anställd, det handlar inte om mig, det handlar om att jag ser att vi förlorar den ena begåvade människan efter den andra.”

Arbetsbördan ska vara rimlig

De allra flesta av de svarande, 74 procent, tycker att en rimlig arbetsbörda är det viktigaste på jobbet. Men nästan lika viktigt anser man det vara att ha möjlighet att vara kreativ samt att ha inflytande och engagemang.

Fråga: Vad är viktigt för dig på jobbet?

En rimlig arbetsbörda
Möjlighet att vara kreativ
Inflytande och engagemang
Närvarande chef/uppdragsgivare
Stöd från kollegor
Bra digitala verktyg
Karriärmöjligheter

300 svar
278 svar
250 svar
184 svar
179 svar
110 svar    
92 svar

74 %
69 %
62 %
45 %
44 %
27 %
23 %

Obs! Om du använder mobil, ha den liggande för att tabellen ovan ska bli tydligare.

Även i frisvaren på denna fråga lyftes lön/arvode och vikten av att få bort kortvariga anställningar. Exempel på fritextsvar:

”Det viktigaste för mig på jobbet är att de unga som kommer in, inte blir utslängda efter elva månader. Jag får lägga tid på att lära upp folk som sedan slängs ut. Det är ett fruktansvärt arbetsmiljöproblem som facket borde ha som huvuduppgift att sätta stopp för.” 

”Stöd från förbundet på ett mer övergripande sätt för hela frilanskåren.”

”Känna mening med det jag gör. Inte bara kommersiella hänsyn.”

Erfarenhet och prestation ska löna sig

Det som de flesta svarande tycker bör väga allra tyngst när lön/arvode sätts är att prestation och erfarenhet påverkar.
    
Fråga:  Vad tycker du är viktigast när din lön eller ditt arvode sätts?

Att: 
prestation och erfarenhet påverkar
kunna påverka lönen i lönesamtalet
lönerna är jämställda
chefen har kunskap om löneprocessen
frilansrekommendationen följs 
uppdragsgiv har kunskap om arvoden


322 svar
202 svar
188 svar 
87 svar
41 svar
41 svar


80 %
50 %
46 %
21 %
10 %
10 %

Obs! Om du använder mobil, ha den liggande för att tabellen ovan ska bli tydligare.

Bland fritextsvaren utvecklade flera personer sin syn på vad som är viktigast när lön och arvode sätts:

”Viktigast när min lön sätts är att det inte blir fler reallönesänkningar som urholkar vår ekonomi. Det är ovärdigt."

”Tycka vad man vill, men, lönenivån är det tydligaste tecknet på hur vi värderas. De fina orden om vår roll i demokratin, kan aldrig kompensera usla löner.”

”Journalistlönerna måste öka om vi inte ska tappa ännu fler till kommunikatörstjänster, där man inte bara får högre lön utan även slipper jobba kvällar och helger. Vi utför ett kvalificerat arbete, ofta under stress, och måste ersättas därefter!” 

”Jag vill inte ha en individuell lönesättning. Jag vill ha en tarifflön baserad på utbildning och erfarenhet.”

”De systematiska utlasningarna måste få ett slut, men borde kunna ändra kollektivavtalet så att arbetsgivare inte kan gå runt gällande lagar.” Det är otroligt viktigt att förbundet denna gång får till ett bra avtal i syfte att höja våra löner som i alla fall på de mindre orterna släpar efter andra branscher väldigt mycket. Vi har alltför ofta dragits med usla höjningar på 1,8-2 procent samtidigt som vi under 2020 inte fick någon ökning alls.”

"Ett högt grundpåslag i procent för alla. Sedan individuellt ovanpå det. Det är för mycket godtycke/orättvisa i löneprocessen som det är idag. Ingångslönerna är för låga."

"På den sista frågan skulle man ju kunna se betydligt progressivare och mer relevanta svarsalternativ. Exempelvis om reallöneökning och låglönesatsning. Skulle gärna också se en möjlighet att uttala mig för generella påslag och att vi lämnar märket."

” Villkoren och lönerna för bemanningsanställda måste bli bättre.”

” Med det stora ansvar och den kompetens som krävs av oss som reportrar inom kommun och region, borde lönerna ligga betydligt högre. Att kollegor lockas över till kommunerna som kommunikatörer med 10 000 kronor högre lön i månaden är inte konstigt.”

Lämnas över till avtalsdelegationerna

Svaren från enkäten kommer lämnas över till förbundets avtalsdelegationer inför arbetet och förhandlingarna om nya kollektivavtal under 2023.  

Du kan läsa om förhandlingarna på förbundets samlingssida för avtalsrörelsen 2023.

Senast ändrad 23 januari 2023