Foto: Journalistförbundet

De får ALIS-priset 2021

Publicerad 17 november 2021

Fotografen Mikael Olsson och arkitekten Petra Gipp tilldelas årets ALIS-pris för sin kamp för att bli namngivna på ett korrekt sätt vid Arkitekturbiennalen i Venedig 2018.

– Namngivningsrätten är något av det mest centrala i upphovsrätten. Denna ideella rätt är nära knuten till upphovspersonen, i det att denne lagt ner sina egna tankar, känslor, erfarenheter och kunskaper, och kan därför inte överlåtas eller förhandlas bort. Petra Gipp och Mikael Olsson har stått upp mot en statlig svensk myndighet för sin rätt att namnges enligt praxis och god sed, och är därmed värdiga mottagare av ALIS upphovsrättspris, säger Helen Asker som är ALIS verksamhetschef och även sammankallande i priskommittén.

Läs mer om pristagarna och ALIS-priset 2021:

De får upphovsrättspriset för fajten mot Arkdes (alis.org)
 

Information om ALIS och priset

ALIS är en ideell förening som grundades 1995 av Journalistförbundet, Dramatikerförbundet, Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna. 

ALIS har som mål att öka respekten för och stärka medvetenheten om upphovsrätten. ALIS träffar avtal om och administrerar ersättning för vidareanvändning av litterära upphovspersoners verk. Idag företräder ALIS cirka fyratusen anslutna upphovspersoner.

ALIS-priset har delats ut av ALIS sedan 2002. Priset går till upphovspersoner eller andra som hävdat och kämpat för sin egen upphovsrätt, eller som gjort viktiga insatser för att stärka upphovsrätten. Prissumman är 25 000 kronor.

Besök ALIS hemsida (www.alis.org) för mer information.

Senast ändrad 17 november 2021