Foto: Tor Johnsson

"Välkommet att mediestödet ska utredas"

Publicerad 15 oktober 2021

Den nuvarande presstödsförordningen upphör att gälla 2023. Nu har Mats Svegfors fått i uppdrag att utreda hur mediestödet ska se ut framåt. "Helt nödvändigt och väldigt välkommet att mediestödet ska utredas", kommenterar Ulrika Hyllert.

Mats Svegfors har en bakgrund som publicist och politiker. Han har fått i uppdrag av Kulturdepartementet att utreda hur press- och mediestödet kan förändras. I hans uppdrag ingår också att ge förslag på hur en övergång till ett förändrat system ska göras och vilka kriterier som ska gälla för att man ska beviljas stöd.

– Vi i Journalistförbundet kommer fortsätta bidra med vår kompetens i frågan och förespråkar ett stöd med tydlig koppling till redaktionell produktion så att stödet verkligen går till journalistik. Viktigt att stödet blir långsiktigt och stabilt med rimliga övergångsregler samt går till de publikationer som behöver, säger Ulrika Hyllert.

Läs mer hos Journalisten.

Senast ändrad 15 oktober 2021