Journalistförbundet fyller 120 år 

Publicerad 21 oktober 2021

Nu firar vi att Journalistförbundet fyller 120 år.
– Det är något att vara stolt över, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

Det var på ett möte den 21 oktober 1901 som Journalistförbundet bildades som organisation. Då hette vi Svenska Journalistföreningen, SJF. Sedan dess har mycket hänt. Vi har utvecklats, vuxit och bytt namn till Journalistförbundet. 

Då, 1901, var det upprörda journalister som gick samman med krav på förbättringar. De hade tröttnat på dåliga villkor bland tidningsmedarbetare. 

– Få var tillsvidareanställda, du kunde bli sparkad på dagen, ingen lägsta lön fanns, någon erbjöds ett par begagnade byxor som betalning, arbetstiden var inte reglerad. Journalister hade dessutom extremt dåligt rykte: Blev man journalist var det ofta för att man misslyckats med någon annan karriär, säger Ulrika Hyllert. 

På mötet 21 oktober 1901 antogs de första stadgarna med tydliga mål:

”Föreningens ändamål är att tillvarata tidningsmedarbetarnas intressen och höja kårens ekonomiska och sociala ställning samt inom densamma befrämja en god och kollegial andra. I detta syfte skall föreningen särskilt verka för fastställande af skälig minimilön åt kårens medlemmar med lönetillägg för regelbundet nattarbete; för tillförsäkrande från tidningarnas sida af understöd vid sjukdom och pension vid ålderdom och invaliditet; för stipulerande av 36 timmars sammanhängande fritid i veckan och minst en månads årlig semester.”

På mötet 21 oktober 1901 slogs även fast att medarbetare skulle kunna vägra förödmjukande uppdrag, och att medlemmarna skulle uppträda etiskt i yrkesutövningen.

– Att vi står här idag med kollektivavtal, frilansavtal, genomarbetade yrkesregler, och så många förtroendevalda och medlemmar behöver vi tacka våra tidigare kollegor för. De som kämpat och stridit för villkoren, säger Ulrika Hyllert. 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet
Foto: Tor Johnsson
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet

– Vårt ansvar är nu att försvara och förbättra dessa och fatta beslut som gör att vårt yrkesförbund står starkt framöver. 

På Journalistförbundets kongress den 6 – 7 oktober 2021 lyfte Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert detta 120-årsjubileum. Med tydliga mål för framtiden. 

– För anställda är de flesta kraven från 1901 för länge sedan uppfyllda. Men det är smärtsamt hur bristfälliga system vi har för våra frilansmedlemmar.

– Det är smärtsamt hur bristfälliga system vi har för våra frilansmedlemmar Journalistförbundet är sannolikt det förbund som organiserat uppdragstagare längst. Förra året var det 50 år sedan den första frilanssektionen bildades. Det är verkligen något att vara stolt över och fira. Däremot är villkoren som sagt långt ifrån vad vi vill se. När de anställdas löner i genomsnitt ökar varje år, så sjunker frilansarvodena. Det är inte anständigt. Här måste vi stå tillsammans och kämpa hårdare.
 

Senast ändrad 21 oktober 2021