Ny vägledning om skattesatser för radio och tv

Publicerad 9 augusti 2021

Skatteverket har, sedan en tid tillbaka, en ny rättslig vägledning för vilken momssats som gäller för radio- och tv-produktioner.

Bakgrunden till att vägledningen har ändrats är att det länge funnits en oklarhet kring vilken momssats som ska gälla för programledares arbete. Skatteverket har tidigare menat att en programledares arbete huvudsakligen inte handlar om en överlåtelse av upphovsrätt och att den reducerade momssatsen på 6 procent inte gäller.

Ändring efter dom i fjol

Detta omkullkastades av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2020, gällande en programledare på Morgonpasset i P3. Eftersom hennes arbete till viss del bestått i att hon framfört inslag utifrån egna manus så bedömde HFD att rättighetsöverlåtelsen var av sådan överordnad betydelse i hennes arbete att 6 procent moms skulle gälla. (Hon hade fakturerat med 6 procent, men Skatteverket hade höjt till 25 och påfört skattetillägg.)

Innebörden av Skatteverkets nya rättsliga vägledning är:

  • När en programledare eller bisittare i en produktion framför material som den själv skrivit så gäller 6 procent moms, även om den upphovsrättsskyddade delen endast utgör en mindre del av den totala tjänsten.
  • När en programledares arbete består i att presentera eller löpande kommentera en produktion (till exempel kommenterar en idrottsmatch), då gäller 25 procent moms, även om delar av arbetet kan anses bestå av upphovsrättsligt skyddade prestationer.

Det avgörande för Skatteverket är alltså att det ingår någon form av manus i arbetet, till skillnad från medverkan av mer extemporerande eller improviserande karaktär. Men i vissa fall kan gränsdragningaen vara svår.

Riskabelt för enskild frilans

De här situationerna uppstår ofta också på grund av att public service-företagen, till skillnad från kommersiella medieföretag, inte får göra avdrag för ingående moms. Momsen stannar därför i företagen som en ren kostnad, vilket gör att inköpare har ett incitament att uppmana frilansare att alltid fakturera med den lägre momssatsen, även i fall när den högre kanske varit korrekt. Detta är förstås inte acceptabelt, då det är frilansen som bär hela risken för eventuella felaktigheter.

Läs mer hos Skatteverket.

Senast ändrad 10 augusti 2021