Frilans: Få hjälp med dina avtal

Publicerad 18 augusti 2021

Under den senaste tiden har Frilansjouren haft kontakt med medlemmar som behövt hjälp med att tolka ingångna avtal. Vi har tyvärr konstaterat att flera av avtalen redan från början gynnat uppdragsgivaren mer än frilansen. Ha därför som vana att ta hjälp av oss innan du skriver på.

Att skriva avtal inför större uppdrag är en mycket bra idé för dig som frilans. Det blir tydligare vad som förväntas av dig och vad som inte ingår i ditt uppdrag. Om det dessutom skulle uppstå oenighet eller om uppdragsgivaren får ekonomiska problem är det lättare för dig som frilans att få betalt för hela eller delar av ditt arbete jämfört med om du inte har en skriftlig överenskommelse att hänvisa till.

Många dåliga avtal förekommer

På senare tid har vi sett exempel på avtal där skrivningarna varit sådana att de inte varit särskilt bra för frilansen. Det har varit otydliga formuleringar om vad som egentligen ingår i uppdraget och allt för stort ansvar har i vissa fall lagts på frilansen att lösa uppkomna problem. Vi har också stött på frilansar som påbörjat stora uppdrag utan att ha tydligt underlag vad som egentligen gäller eller vad man ska få betalt för. 

Vårt råd är därför att alltid se till att ha ett avtal innan du börjar arbeta. Här går vi igenom vad som bör vara med i ett ingånget avtal. Vi har också tagit fram avtalsmallar som du kan ladda ner. 

Skicka in för koll

Får du ett förslag direkt från uppdragsgivaren kan du alltid mejla det till oss på frilansjouren@sjf.se så hjälper vi dig att granska det. 

För dig som vill veta ännu mer och som dessutom vill få tips och råd kring bra rutiner för fakturering kör vi kursen ”Få koll på avtal och fakturor” 7 september. Läs mer om innehållet och anmäl dig på vår kurssida.

Senast ändrad 18 augusti 2021